Main Menu
User Menu
Reklama

Řád rudého praporu práce

Order of Red Banner of Labour

Rad červenej zástavy práce

Орден Трудового Красного Знамени

     
Název:
Name:
Řád rudého praporu práce
Název v originále:
Original Name:
Орден Трудового Красного Знамени
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.09.1928
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1991
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
- Řád rudého praporu práce byl udělován jako odměna za dosažení velkých pracovních zásluh ve prospěch Sovětského státu a společnosti na poli výroby, vědy, kultury, literatury, umění, vzdělávání, zdravotnictví ve státní, veřejné nebo jiné oblasti pracovních aktivit
Zdroje:
Sources:
Paul McDaniel a Paul J. Schmitt: Soviet orders and medals, Arlington 1997
A.Volodin a N.Merlaj: Medals of the USSR, Sankt-Peterburg 1997
URL : https://www.valka.cz/Rad-rudeho-praporu-prace-t11648#460503Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád rudého praporu práce /1928-1936/
Název v originále:
Original Name:
Орден Трудового Красного Знамени
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.09.1928
Datum zániku:
Date of Termination:
11.06.1936
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Verze 1928
Zdroje:
Sources:
Paul McDaniel a Paul J. Schmitt: Soviet orders and medals, Arlington 1997
A.Volodin a N.Merlaj: Medals of the USSR, Sankt-Peterburg 1997
URL : https://www.valka.cz/Rad-rudeho-praporu-prace-t11648#460504Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád rudého praporu práce /1936-1943/
Název v originále:
Original Name:
Орден Трудового Красного Знамени
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.06.1936
Datum zániku:
Date of Termination:
19.06.1943
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Verze 1936
Zdroje:
Sources:
Paul McDaniel a Paul J. Schmitt: Soviet orders and medals, Arlington 1997
A.Volodin a N.Merlaj: Medals of the USSR, Sankt-Peterburg 1997
URL : https://www.valka.cz/Rad-rudeho-praporu-prace-t11648#460505Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád rudého praporu práce /1943-1991/
Název v originále:
Original Name:
Орден Трудового Красного Знамени
Datum vzniku:
Date of Establishment:
19.06.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.1991
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Paul McDaniel a Paul J. Schmitt: Soviet orders and medals, Arlington 1997
A.Volodin a N.Merlaj: Medals of the USSR, Sankt-Peterburg 1997
URL : https://www.valka.cz/Rad-rudeho-praporu-prace-t11648#460506Verze : 0
MOD
Od září 1928 do listopadu 1932 bylo vyrobeno 3674 kusů I. typu Řádu Rudého praporu.
Řád prvního typu byl vyráběn ve dvou variantách v šířce 38mmm a výšce 43mmm.
Řád byl vyráběn ze stříbra.


http://mondvor.narod.ru/ORbnLab.html

URL : https://www.valka.cz/Rad-rudeho-praporu-prace-t11648#340579Verze : 1
Druhý typ řádu byl udělován od 11. června 1936 do 19. června 1943. Nejnižší zaznamenané číslo je 1 098 a nejvyšší 13 267. Celkem bylo vyrobeno více než 20 000 kusů tohoto typu. Existují 3 varianty. Často jsou na zadní straně iniciály výrobního personálu.


Prameny:
Paul McDaniel a Paul J. Schmitt: Soviet orders and medals, Arlington 1997
A.Kucenko: Soviet orders, Doněck 1994
archiv autora

URL : https://www.valka.cz/Rad-rudeho-praporu-prace-t11648#351224Verze : 3
MOD
Název
Name
Řád rudého praporu práce /1928-1936/
Order of Red Banner of Labour /1928-1936/
Орден Трудового Красного Знамени
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1929 - Lyškov, Jakov Konstantinovič
07.03.1932 Frinovskij, Michail Petrovič
DD.MM.1932 Alafuzo, Michail Ivanovič
DD.MM.1932 Jagoda, Genrich Grigorijevič
DD.MM.1932 Lukin, Michail Fjodorovič
22.12.1933 Tupolev, Andrej Nikolajevič
17.01.1936 Kaganovič, Lazar Mojsejevič
17.01.1936 Ordžonikidze, Grigorij Konstantinovič
DD.04.1936 Kolčuk, Fjodor Samuilovič
DD.MM.RRRR Bogdanov, Michail Sergejevič
DD.MM.RRRR Kovaľov, Michail Prokofjevič
Celkem : 11
URL : https://www.valka.cz/Rad-rudeho-praporu-prace-t11648#560894Verze : 2
MOD
Název
Name
Řád rudého praporu práce /1936-1943/
Order of Red Banner of Labour /1936-1943/
Орден Трудового Красного Знамени
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-rudeho-praporu-prace-t11648#560895Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád rudého praporu práce /1943-1991/
Order of Red Banner of Labour /1943-1991/
Орден Трудового Красного Знамени
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-rudeho-praporu-prace-t11648#560896Verze : 2
MOD