Main Menu
User Menu

Pěší pluk 41 [1949-1950]

41st Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 41
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 41
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1949
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší prapor 41
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1950
Nástupce:
Successor:
41. pěší pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1949-01.11.1950 7. divise
01.11.1950-01.12.1950 7. divise /pěší/
Dislokace:
Deployed:
01.10.1949-01.12.1950 Žilina, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1949-01.12.1950 Vosátko, Leopold (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1949-01.12.1950 Dělostřelecká baterie 41
01.10.1949-01.12.1950 Kulometná rota 5/41
01.10.1949-01.12.1950 Náhradní rota 41
01.10.1949-01.12.1950 Pěší rota 1/41
01.10.1949-01.12.1950 Pěší rota 2/41
01.10.1949-01.12.1950 Pěší rota 3/41
01.10.1949-01.12.1950 Rota těžkých zbraní 6/41
01.10.1949-01.12.1950 Samopalná rota 4/41
01.10.1949-01.12.1950 Velitelská rota 41

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1949-01.12.1950
Vyznamenání:
Decorations:
01.10.1949
Poznámka:
Note:
01.10.1949-01.12.1950 VÚ 6979 Žilina
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-41-1949-1950-t115156#400315Verze : 2
MOD