Main Menu
User Menu

20. útočná divize letectva [1944-1944]

20th Air Force Assault Division / 20. Luftwaffen-Sturm-Division

     
Název:
Name:
20. útočná divize letectva
Originální název:
Original Name:
20. Luftwaffen-Sturm-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1944
Předchůdce:
Predecessor:
20. polní divize (L)
Datum zániku:
Disbanded:
28.11.1944
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1944-DD.09.1944 XIV. tankový sbor
DD.09.1944-28.11.1944 LXXVI. tankový sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ? /

Velitel:
Commander:
01.06.1944-12.10.1944 Crisolli, Wilhelm (Generalmajor)
12.10.1944-15.10.1944 Völcker, Kaspar (Oberst)
15.10.1944-28.11.1944 Fronhöfer, Erich (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.06.1944-20.11.1944 Laempe, Werner (Oberstleutnant)
20.11.1944-28.11.1944 Wichmann, Burkhard (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1944-28.11.1944 Divizní spojovací oddíl 20 (L)
01.06.1944-28.11.1944 Dělostřelecký pluk 20 (L)
01.06.1944-28.11.1944 Myslivecký pluk 39 (L)
01.06.1944-28.11.1944 Myslivecký pluk 40 (L)
01.06.1944-28.11.1944 Oddíl stíhačů tanků 20 (L)
01.06.1944-28.11.1944 Ženijní prapor 20 (L)
DD.07.1944-28.11.1944 Fyzilírský prapor 20 (L)

Ručně vyplněné položky:
01.06.1944-28.11.1944 Myslivecký pluk 39 (L)
01.06.1944-28.11.1944 Myslivecký pluk 40 (L)
01.06.1944-28.11.1944 Dělostřelecký pluk 20 (L)
01.06.1944-28.11.1944 Divizní jednotky 20 (L)
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
20. útočná divize letectva byla v červenci 1944 posílena jednotkami ze zničené 19. útočné divize letectva, a poté co byla v listopadu 1944 rozpuštěna, byl její zbylý personál absorbován 26. tankovou divizí a 155. polní výcvikovou divizí.
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/20-utocna-divize-letectva-1944-1944-t114521#398650Verze : 0
MOD
1944Divizní jednotky 20 (L) Division Units 20 (L) Divisions-Einheit 20 (L)
protitankový oddíl 20 (L) Anti-tank Section 20 (L) Panzerjäger-Abteilung 20 (L)
mušketýrský prapor 20 (L) Fusillier Battalion 20 (L) Füsilier-Bataillon 20 (L)
spojovací oddíl 20. polní divize (L) Division Signal Company 20 (L) Divisions-Nachrichten-Abteilung 20 (L)
polní doplňovací prapor 20 (L) Field Replacement Battalion 20 (L) Feldersatz-Bataillon 20 (L)
velitelství podpůrných jednotky 20. polní divize (L) Commander of Division Supply Troop 20 (L) Kommandeur der Divisions-Nachschubtruppen 20 (L)
administrativní služba 20 polní divize (L) Administration Service 20 (L) Verwaltungsdienste 20 (L)
zdravotnická služba 20. polní divize (L) Medical Service 20 (L) Sanitätsdienste 20 (L)
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/20-utocna-divize-letectva-1944-1944-t114521#398668Verze : 0
MOD