Main Menu
User Menu

Stodola, Jaroslav

     
Příjmení:
Surname:
Stodola
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Stodola
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál veterinář
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
MVDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
04.03.1887 Nechanice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Stodola-Jaroslav-t110482#389248Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Stodola
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Stodola
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1898-DD.07.1905 Státní reálka, Hradec Králové
DD.10.1905-DD.03.1910 Vysoká škola zvěrolékařská, Wien
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.05.1910-DD.10.1910 Škola jednoročních dobrovolníků, Stanislaw
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1910 kadet rakousko-uherské branné moci
01.05.1911 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1944 nadveterinář rakousko-uherské branné moci
05.11.1918 nadporučík veterinář
01.01.1919 setník veterinář
01.11.1919 kapitán veterinář
02.12.1921 štábní kapitán veterinář
21.06.1923 major veterinář
14.12.1927 podplukovník veterinář
16.07.1929 plukovník veterinář
13.07.1933 generál veterinář
01.01.1936 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.04.1910-DD.05.1910 jednoroční dobrovolník Dragounského pluku č. 14, Stanislaw
DD.05.1910-DD.10.1910 vojenské studium, Stanislaw
DD.10.1910-DD.05.1911 mladší veterinář Dragounského pluku č. 14, Stanislaw
DD.05.1911-DD.08.1914 mladší veterinář Polního dělostřeleckého pluku č. 29, Jaroslaw
DD.08.1914-DD.11.1918 hlavní veterinář Polního dělostřeleckého pluku č. 29, východoevropské a italské válčiště
DD.11.1918-DD.07.1919 hlavní veterinář Polního dělostřeleckého pluku č. 1, Praha a slovenské válčiště
DD.07.1919-DD.10.1919 člen Nákupní komise koní ministerstva národní obrany, Praha
DD.10.1919-DD.11.1919 hlavní veterinář Polního dělostřeleckého pluku č. 1, Praha
DD.11.1919-DD.01.1920 zástupce přednosty veterinářské služby Divise č. 7, Praha
DD.01.1920-DD.04.1920 zástupce přednosty veterinářské služby Divise 1, Praha
DD.04.1920-DD.11.1921 profesor Kursu pro výchovu důstojníků generálního štábu, Praha
DD.11.1921-DD.01.1923 hlavní veterinář Lehkého dělostřeleckého pluku 1, Praha
DD.01.1923-DD.11.1923 hlavní veterinář Dělostřeleckého pluku 1, Praha
DD.11.1923-DD.05.1926 přednosta veterinářské služby Divise 1, Praha
DD.05.1926-DD.01.1927 referent 19. oddělení /jezdeckého/ ministerstva národní obrany, Praha
DD.01.1927-DD.03.1928 referent I./2. oddělení /jezdectva a remontnictva/ ministerstva národní obrany, Praha
DD.03.1928-DD.12.1935 přednosta skupiny I./2. oddělení /jezdectva a remontnictva/ ministerstva národní obrany, Praha
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Stodola-Jaroslav-t110482#389249Verze : 0
MOD