Main Menu
User Menu

88. pěší pluk (Connaughtští rangeři) [1793-1881]

88th Regiment of Foot (Connaught Rangers)

     
Název:
Name:
88. pěší pluk (Connaughtští rangeři)
Originální název:
Original Name:
88th Regiment of Foot (Connaught Rangers)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.09.1793
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.07.1881
Nástupce:
Successor:
Pluk Connaughtských rangerov 1)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.09.1793-01.07.1881 ?
Dislokace:
Deployed:
25.09.1793-DD.MM.1793 Connaught, ? /
DD.MM.1793-DD.MM.1794 Irsko, /
DD.MM.1794-DD.MM.1794 presun po mori,
DD.MM.1794-DD.MM.1794 Flámsko, /
DD.MM.1794-DD.MM.1794 presun po mori,
DD.MM.1794-DD.MM.1795 Anglicko, /
DD.MM.1795-DD.MM.1795 presun po mori,
DD.MM.1795-DD.MM.1796 Západné indie, /
DD.MM.1796-DD.MM.1796 presun po mori,
DD.MM.1796-DD.MM.1799 Jersey, /
DD.01.1799-DD.MM.1799 presun po mori,
DD.06.1800-DD.MM.1800 Bombay, /
DD.MM.1800-DD.MM.1800 Madras 3), /
DD.MM.1800-DD.MM.1800 Ceylon, /
DD.12.1800-DD.MM.1801 presun po mori,
DD.MM.1801-DD.05.1803 Egypt,
DD.MM.1803-DD.05.1803 presun po mori,
DD.05.1803-DD.11.1806 Kent and Sussex, /
DD.MM.1806-DD.11.1806 Falmouth, /
DD.11.1806-DD.MM.1806 presun po mori,
DD.MM.1806-DD.04.1807 Cape of Good Hope, /
DD.04.1807-DD.MM.1807 presun po mori,
DD.MM.1807-DD.MM.1807 Río de la Plata, /
DD.07.1807-DD.MM.1807 Buenos Aires, /
DD.MM.1807-DD.11.1807 presun po mori,
DD.11.1807-DD.MM.1807 Portsmouth, /
DD.MM.1807-DD.MM.1808 Anglicko, /
DD.MM.1808-21.02.1809 Cork, /
21.02.1809-DD.03.1809 presun po mori,
DD.03.1809-DD.MM.1809 Lisabon, /
DD.MM.1809-DD.MM.1809 Portugalsko, /
25.07.1809-DD.07.1809 Talavera, /
DD.09.1810-DD.09.1810 Luso, pohorie Bussaco /
01.11.1810-DD.11.1810 Torres Vedras, /
01.05.1811-DD.05.1811 Fuentes de Oñoro, /
DD.01.1812-DD.01.1812 Ciudad Rodrigo, /
DD.03.1812-DD.03.1812 Badajoz, /
DD.07.1812-DD.07.1812 Salamanca, /
DD.09.1812-DD.09.1812 Burgos, /
DD.07.1813-DD.07.1813 Vitoria, /
25.07.1813-DD.07.1813 Maya de Baztán, /
DD.11.1813-DD.11.1813 Urdax, /
10.11.1813-DD.11.1813 River Nivelle, /
DD.12.1813-DD.MM.1813 Bayonne, River Nive /
27.02.1814-DD.03.1814 Orthez, /
10.04.1814-DD.04.1814 Toulouse, /
DD.11.1813-15.06.1814 Francia, /
15.06.1814-DD.09.1814 presun po mori,
DD.09.1814-DD.MM.1815 horná Kanada, /
DD.MM.1815-DD.MM.1815 presun po mori,
DD.05.1815-DD.MM.1815 Ostend, /
DD.MM.1815-DD.MM.1817 Valenciennes, /
DD.MM.1817-DD.MM.1817 presun po mori,
DD.MM.1817-DD.MM.1819 Anglicko, /
DD.MM.1819-DD.MM.1821 Edinburgh, /
DD.MM.1821-DD.MM.1825 Irsko, /
DD.MM.1825-DD.MM.1825 presun po mori,
DD.MM.1825-DD.MM.1836 Ionske ostrovy,
DD.MM.1836-DD.06.1836 presun po mori,
DD.06.1836-DD.MM.1838 Anglicko, /
DD.MM.1838-DD.MM.1840 Irsko, /
DD.MM.1840-DD.MM.1840 presun po mori,
DD.MM.1840-DD.MM.1847 Malta, /
DD.MM.1847-DD.MM.1847 presun po mori,
DD.MM.1847-DD.MM.1850 Západné indie, /
DD.MM.1850-DD.MM.1851 Nova Scotia, /
DD.MM.1850-DD.MM.1851 Quebec, /
DD.MM.1850-DD.MM.1851 Lake George, Fort William Henry /
DD.MM.1851-DD.MM.1851 presun po mori,
DD.MM.1851-DD.MM.1851 Anglicko, /
DD.MM.1851-DD.MM.1851 presun po mori,
DD.MM.1851-DD.MM.1856 Krym, /
DD.11.1854-DD.MM.1854 Inkerman, /
DD.MM.1854-DD.MM.1854 Sevastopol, /
DD.MM.1856-DD.MM.1856 presun po mori,
DD.MM.1856-DD.MM.1857 Anglicko, /
DD.MM.1857-DD.MM.1857 presun po mori,
DD.MM.1857-DD.11.1870 India, /
DD.11.1870-DD.11.1870 Bombay, /
DD.11.1870-DD.MM.1870 presun po mori,
DD.MM.1870-DD.MM.1877 Anglicko, /
DD.MM.1877-DD.MM.1877 presun po mori,
DD.MM.1877-DD.MM.1879 Južná Afrika, /
DD.MM.1879-DD.MM.1879 presun po mori,
DD.MM.1879-01.07.1881 India, /

Velitel:
Commander:
25.09.1793-27.11.1794 de Burgh, John Thomas (Major General)
27.11.1794-01.01.1798 Reid, John (Lieutenant General)
01.01.1798-09.02.1807 Reid, John (General)
09.02.1807-11.03.1819 Beresford, William Carr (General)
11.03.1819-16.01.1824 Campbell, Henry Frederick (Lieutenant General)
16.01.1824-20.10.1831 Wallace, Alexander (Lieutenant General)
20.10.1831-11.02.1857 Macpherson, Robert Barclay (Major General)
11.02.1857-24.12.1858 Broke, Horatio George( )
24.12.1858-30.08.1860 Buller, George (Major General)
30.08.1860-13.10.1860 Cox, John (Major General)
13.10.1860-08.02.1863 Dalzell, Arthur Alexander (Major General)
08.02.1863-10.04.1864 Montague, Cholmeley Johnstone (Lieutenant General)
23.09.1874-DD.MM.1877 Shirley, Horatio (Lieutenant General)
DD.MM.1877-09.04.1879 Shirley, Horatio (General)
09.04.1879-01.07.1881 gen. Irwin, William ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
25.09.1793-01.07.1881 1. prapor 88. pěšího pluku (Connaughtští rangeři)

Ručně vyplněné položky:
25.09.1793-01.07.1881 Velenie
25.09.1793-01.07.1881 1. prapor
DD.MM.1805-DD.MM.1816 2. prapor
DD.MM.1856-DD.MM.1871 X? Náhradný prapor
DD.MM.1873-01.07.1881 68. výcviková jednotka (68 Brigády)
25.09.1793-01.07.1881 ?
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.1802 Battle Honours - Egypt
DD.MM.1812 Battle Honours - Talavera
DD.MM.1812 Battle Honours - Peninsula
DD.MM.1814 Battle Honours - Salamanca
DD.MM.1816 Battle Honours - Toulouse
DD.MM.1816 Battle Honours - Nivelle
DD.MM.1817 Battle Honours - Busaco
DD.MM.1817 Battle Honours - Fuentes d'Onor
DD.MM.1817 Battle Honours - Ciudad Rodrigo
DD.MM.1817 Battle Honours - Badajoz
DD.MM.1817 Battle Honours - Vittoria
DD.MM.1817 Battle Honours - Orthes
DD.MM.1854 Battle Honours - Alma
DD.MM.1854 Battle Honours - Inkerman
DD.MM.1854 Battle Honours - Sevastopol
DD.MM.1858 Battle Honours - Central India
Poznámka:
Note:
- sformovaný v oblasti Connaught
1) vytvára ho spojením s 94. peším plukom
68. výcviková jednotka (68 Brigády), rekrutačný okres a sklad v Renmore Barracks, Galway
Zdroje:
Sources:
web.archive.org
en.wikipedia.org
www.waterfordcountymuseum.org/exhibit

URL : https://www.valka.cz/88-pesi-pluk-Connaughtsti-rangeri-1793-1881-t109051#386324Verze : 24
MOD

Victoria Cross Recipients
Rank / hodnostName / MenoDate / datumUnit / jednotka
Major Hans Garrett Moore29.09.1877 9th Cape Frontier War 88th Regiment of Foot (Connaught Rangers)
URL : https://www.valka.cz/88-pesi-pluk-Connaughtsti-rangeri-1793-1881-t109051#603106Verze : 0
MOD
88. peší pluk Connaughtských rangerov, bol vytvorený v oblasti Connaught 25.9.1793 plk. De Burgh, neskorším Earlom Clanricarde. Pluk bol rekrutovaný z oblasti Connaught a odtiaľto aj pochádza pomenovanie pluku "The Connaught Rangers". Zakrátko po sformovaní pluku, dostáva svoje číselné označenie 88. peší.


Spolu s ďalśími silami sa Connaughtský Rangeri naloďujú pod velením Lorda Moiru a pripájajú sa k armáde Vojvodu z Yorku vo Flámsku. Tu sa dostáva tento pluk prvý krát do bojovej akcie. Po účasti v bojoch u Bergen-op-Zoom a Nimegenu, následne sa pripája k armáde u Waalu, a uskutoćňuje zimný ústup z Deventeru do Bremen.


Pod velením plk. Williama Carr Beresforda, sa pluk naloďuje roku 1795, do Západných Indií, avšak je z plavby oklonený silnou búrkou v decmbri. Loď s velením je búrkou odviata do Carthageny a následne zakotvuje v Gibraltare, kde uź predtým zakotvili ostatné lode so zvyškom pluku. Do západných Indii dorazili iba dve roty, ktoré slúźili následne na Greande a Santa Lucii.


88. pluk je následne reformovaný na ostrove Jersey, a roku 1799 sa naloďuje smerom do Indie a začiatkom 1800 prichádza do Bombaya, okrem 2 rôt ktoré priplávajú do Madrásu.
Pluk trávi čas na Ceylóne, očakávajúc nalodenie na Jávu, avšak miesto toho je vyslaný do Egyptu, kam prichádza po vylodení sa na brehu Červeného mora a pochode púšťou. V Egypte pluk zotrváva do roku 1802, kedy sa vracia na skoro 3 roky do Anglicka. Tu hliadkuje v gróftsvach Kentish a Sussex ako prevencia pre moźnou inváziou.


Počas tohto obdobia sa vytvára druhý prapor pluku, v Írsku.
Prvý prapor pluku odchádza v novembri 1806 do Južnej Ameriky, kde sa zúčastnilneúspešného pokusu o obsadenie Buenos Aires pod velením Whitelocka. Po tomto neúspechu sa v novembri 1808 vracia z Ameriky domov a v decmbri 1808 je vyslaný do Cádizu. Avšak Španiely odmietli dať povolenie k usídleniu pluku v tejto posádke a tak odchádza do Lisabonu, aby sa tu pripojil k armáde Arthura Wellesleya. Spolu s ňou sa podieľa v rokoch 1809-10 na bojoch ako napríklad bitva u Talavera a Busaco a obrany Torres Verdas.


Druhý prapor tiež slúži na poloostrove. Roku 1809 je poslaný z Lisabonu na Gibraltar a po roku odtiaĺ do Cádizu. Tu sa podieľa na obrane proti útoku na Fort Matagorda. Prapor sa vracia do Lisabonu ešte pres výťazstvom u Barossy. Tu sa pripája k Wellingtonovej armáde a podieľa sa na bojoch u Sabugal, a na obsadení Badajozu, kde sa časť príslušníkov 2 praporu včleňuje do prvého a zvyšok je poslaný do Anglicka, kde sídli na Clare Castle až do svojho rozpustenia v januári 1816.


Zataiaĺ prvý prapor sa stále nachádza na poloostrove a väčšinu času trávu ako súčasť Pictonovej divízie. Bojuje u Ciudad Rodrigo, oblieha Badajos, kde sa stretáva v boji o tamojší hrad s Francúzskym 88. peším plukom.
Následne sa 1. prapor účastní bitvy o Salamancu, obliehania Burgos a mnohých akcií v oblasti Pyreneov.


Po nastolení mieru na poloostrove, pluk odchádza do Quebecu, a podieľa sa na Plattsburgovej expedícii na Erieskom jazere. Po čase sa vracia do Európy a prichádza do Ostendu a to iba mesiac po výťaznej bitve u Waterloo. Pluk odtiaĺto odchádza do Paríźa, kde sa pripája k zvyšku armády. Vo Francúzsku slúži ako okupačná jednotka a to do roku 1817, väčšínu času sídli vo Valenciennes.


V rokoch 1825 – 1836 slúži na Iónskych ostrovoch a následne v oblasti stredomoria, Západných Indií a Kanady od 1841 – 1851. 88. pluk je jedným z prvých Britských plukov, ktorý vyráža na Krym v roku 1854. Tu bojuje v bitvách u Almy a Inkermanu. Taktiež sa podieľa na obliehaní Sevastopolu.
Po ukončení Krymskej kampane, je v roku 1857 pluk vyslaný do Indie, kde sa podieľa na potlačení nepokojov v strednej Indii (Indian Mutiny). Roku 1870 sa pluk vracia do Británie.


1877 88. pluk odhádza do Kapského Mesta, kde slúži počas Kaffirskej vojny 1877-8 a Zulu vojny v roku 1879. Z Južnej afriky roku 1880 odchádza do indie a do británie sa vracia roku 1891.


Roku 1881 na základe Cardwellových teritoriálnych reforiem Britskej armády je pluk reformovaný na 1. prapor Connaughtských rangerov (The 1st Battalion The Connaught Rangers) a je zaradený do Pluku Connaughtských rangerov.

zdroj
www.regiments.org/regiments/uk/inf/088-793.htm
en.wikipedia.org
www.waterfordcountymuseum.org/exhibit

88. pěší pluk (Connaughtští rangeři) [1793-1881] - 88. pluk v bitve u Badajoz

88. pluk v bitve u Badajoz
88. pěší pluk (Connaughtští rangeři) [1793-1881] - uniforma vojaka
www.devils-own.co.uk

uniforma vojaka
www.devils-own.co.uk

88. pěší pluk (Connaughtští rangeři) [1793-1881] - uniforma vojaka
www.devils-own.co.uk

uniforma vojaka
www.devils-own.co.uk

88. pěší pluk (Connaughtští rangeři) [1793-1881] - Dôstojníci pluku počas Krymskej kampane

Dôstojníci pluku počas Krymskej kampane
URL : https://www.valka.cz/88-pesi-pluk-Connaughtsti-rangeri-1793-1881-t109051#386326Verze : 0
MOD