Main Menu
User Menu

Guadalajara

Guadalajara (ES-GU)

     
Název:
Name:
Guadalajara
Originální název:
Original Name:
Guadalajara
Další názvy:
Other Names:
وادي الحجرةal. واد الحجرة - arb. andalúz
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Provincia Guadalajara
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
40°37'59.00"N 03°10'00.00"W
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
9 stor.
Vojenské objekty:
Military Objects:

Pevnosť Alcázar Real de Guadalajara
Pevnosť San Francisco
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Pevnosť Alcázar Real de Guadalajara
Veže Álvar Fánez a Alamín
zvyšky mestského opevnenia
Pevnosť San Francisco
Palác vojvodu Infantado
Palác Antonio Mendozu
Paláce Cotilla, Dávalos
Palác grófov koruny
Kostol San Nicolás el Real
Palác mestského zastupiteľstva
Palác provinčného parlamentu
Kostoly San Gil, San Ginés, San Miguel, de los Remedios a Santa María Micaela[
Konkatedrála Santa María
Kaplnka Luis de Lucena
Konvent San Francisco
Kolégio Adoratrices
Muzea:
Museums:
Provinčné múzeum
Osobnosti:
Personalities:
Miguel Picazo
Nuno Beltrán de Guzmán
Mosé ben Sen Tob
Andrés Alcázar
Luis de Lucena
Mariano Barberán
Álvar Fánez
Diego Hurtado de Mendoza
Izraq ibn Muntil
María Diega Desmaissières y Sevillano
Pedro González de Mendoza
Luis de Grandes Pascual
Diego Hurtado de Mendoza y Figueroa
Ínigo López de Mendoza y Luna
Ínigo López de Mendoza y Quinones
Ínigo López de Mendoza y Figueroa
Juan de Mendoza y Luna
Bernardino de Mendoza
Álvaro de Figueroa y Torres
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
22.01.1657-DD.MM.1657
Benaventův pluk
Benavente`s Regiment
DD.MM.1735-DD.MM.173R
Královnin královský pluk
Royal Regiment of the Queen
DD.MM.1844-25.05.1931
Ženijní středisko
Engineer Maintenance Centre
27.07.1877-29.09.1893
42. pěší pluk "Baleares"
42nd Infantry Regiment "Baleares"
16.12.1891-29.08.1893
6. pěší brigáda
6th Infantry Brigade
16.12.1891-25.05.1931
Ženijní akademie
Engineer Academy
30.09.1895-02.11.1908
Balonová rota
Baloon Company
02.11.1908-28.02.1913
Balonová a osvětlovací rota
Baloon and Lighting Company
28.02.1913-15.03.1922
1. balonová jednotka
1st Baloon Unit
25.05.1931-18.07.1936
Základna oprav ženijní techniky
Engineering Equipment Repair Base
31.12.1936-15.01.1937
261. pěší prapor
261st Infantry Battalion
31.12.1936-15.01.1937
262. pěší prapor
262nd Infantry Battalion
31.12.1936-15.01.1937
263. pěší prapor
263rd Infantry Battalion
31.12.1936-15.01.1937
264. pěší prapor
264th Infantry Battalion
31.12.1936-15.01.1937
66. smíšená brigáda
66th Mixed Brigade
31.12.1936-04.03.1937
Armádní seskupení Guadalajara
Grouping of Forces of the Guadalajara
28.02.1937-27.03.1939
12. divize
12th Division
DD.02.1937-08.07.1937
193. pěší prapor "Pablo Iglesias"
193rd Infantry Battalion "Pablo Iglesias"
DD.02.1937-08.07.1937
194. pěší prapor "Triunfo"
194th Infantry Battalion "Triunfo"
DD.02.1937-08.07.1937
195. pěší prapor "Guadalajara nº 1"
195th Infantry Battalion "Guadalajara nº 1"
DD.02.1937-08.07.1937
196. pěší prapor "Guadalajara nº 2"
196th Infantry Battalion "Guadalajara nº 2"
DD.02.1937-22.03.1937
197. pěší prapor "Pueblonuevo-Ventas nº 4"
197th Infantry Battalion "Pueblonuevo-Ventas nº 4"
DD.02.1937-22.03.1937
198. pěší prapor "Leones Rojos nº 1"
198th Infantry Battalion "Leones Rojos nº 1"
DD.02.1937-22.03.1937
199. pěší prapor
199th Infantry Battalion
DD.02.1937-22.03.1937
200. pěší prapor "20 de Julio"
200th Infantry Battalion "20 de Julio"
DD.02.1937-08.07.1937
49. smíšená brigáda
49th Mixed Brigade
DD.02.1937-22.03.1937
50. smíšená brigáda
50th Mixed Brigade
08.03.1937-23.03.1937
1. pěší divize "Dio lo Vuole"
1st Infantry Division "Dio lo Vuole"
08.03.1937-23.03.1937
2. pěší divize "Fiamme Nere"
2nd Infantry Division "Fiamme Nere"
08.03.1937-23.03.1937
3. pěší divize "Penne Nere"
3rd Infantry Division "Penne Nere"
08.03.1937-23.03.1937
4. pěší divize "Littorio"
4th Infantry Division "Littorio"
08.03.1937-23.03.1937
Armádní sbor Madrid
Army Corps Madrid
08.03.1937-23.03.1937
Divize "Soria"
Division "Soria"
08.03.1937-23.03.1937
Posílená divize "Madrid"
Reinforced Division "Madrid"
08.03.1937-23.03.1937
Sbor dobrovolnických vojsk
Volunteer Troops Corps
08.03.1937-31.03.1937
XI. mezinárodní brigáda "Thaelmann"
XIth International Brigade "Thaelmann"
13.03.1937-DD.12.1937
14. divize
14th Division
13.03.1937-27.03.1939
IV. armádní sbor
IVth Army Corps
DD.03.1937-27.03.1939
137. pěší prapor "Edificación"
137th Infantry Battalion "Edificación"
DD.03.1937-27.03.1939
138. pěší prapor "Largo Caballero"
138th Infantry Battalion "Largo Caballero"
DD.03.1937-27.03.1939
139. pěší prapor "Pasionaria"
139th Infantry Battalion "Pasionaria"
DD.03.1937-27.03.1939
140. pěší prapor "Jaime Graells"
140th Infantry Battalion "Jaime Graells"
DD.03.1937-27.03.1939
35. smíšená brigáda
35th Mixed Brigade
06.08.1937-31.03.1938
389. pěší prapor
389th Infantry Battalion
06.08.1937-31.03.1938
390. pěší prapor
390th Infantry Battalion
06.08.1937-31.03.1938
391. pěší prapor
391st Infantry Battalion
06.08.1937-31.03.1938
392. pěší prapor
392nd Infantry Battalion
06.08.1937-31.03.1938
98. smíšená brigáda
98th Mixed Brigade
03.11.1937-06.06.1938
74. pěší divize "La Leona"
74th Infantry Division "La Leona"
31.03.1938-05.04.1938
153. pěší prapor
153rd Infantry Battalion
31.03.1938-05.04.1938
154. pěší prapor
154th Infantry Battalion
31.03.1938-05.04.1938
155. pěší prapor
155th Infantry Battalion
31.03.1938-05.04.1938
156. pěší prapor
156th Infantry Battalion
31.03.1938-05.04.1938
39. smíšená brigáda
39th Mixed Brigade
DD.08.1938-14.10.1938
389. pěší prapor
389th Infantry Battalion
DD.08.1938-14.10.1938
390. pěší prapor
390th Infantry Battalion
DD.08.1938-14.10.1938
391. pěší prapor
391st Infantry Battalion
DD.08.1938-14.10.1938
392. pěší prapor
392nd Infantry Battalion
DD.08.1938-14.10.1938
98. smíšená brigáda
98th Mixed Brigade
DD.MM.1939-DD.MM.1948
Knihovna pěchotní akademie
Infantry Academy Library
18.04.1940-01.01.1944
85. pěší pluk podpůrných zbraní (prozatímní)
85th Infantry Support Weapons Regiment (Provisional)
18.04.1940-DD.MM.RRRR
Základna a sklad pro údržbu dělostřeleckého materiálu
Artillery Material Maintenance Base and Depot
01.01.1944-01.01.1960
57. kulometný pluk "Belchite"
57th Machine Gun Regiment "Belchite"
01.01.1944-DD.MM.1948
Pěchotní akademie
Infantry Academy
01.01.1944-DD.MM.1948
Sekretariát pěchotní akademie
Infantry Academy Secretariate
01.01.1944-DD.MM.1948
Správa podpory a služeb pěchotní akademie
Infantry Academy Support and Services HQ
01.01.1944-DD.MM.1948
Studijní správa pěchotní akademie
Infantry Academy Study Board
01.11.1947-10.07.1965
Ženijní pluk
Engineer Regiment
10.07.1965-DD.MM.1976
Speciální pontónový ženijní pluk
Special Pontoon Engineer Regiment
DD.11.1997-DD.MM.RRRR
Hlavní archiv Guadalajara
General Archive Guadalajara
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
Hlavné mesto provincie Guadalajara
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
www.guadalajara.es
URL : https://www.valka.cz/Guadalajara-t106863#382280Verze : 0
MOD