Main Menu
User Menu

Dvořák, Josef /1892-1960/

     
Příjmení:
Surname:
Dvořák
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Dvořák
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
06.04.1892 Čimelice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.1960 Veletiny /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Dvorak-Josef-1892-1960-t104891#375851Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Dvořák
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Dvořák
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1904-DD.07.1911 Státní reálka, Písek
DD.09.1911-DD.07.1914 České vysoké učení technické, Praha
DD.01.1919-DD.03.1919 České vysoké učení technické, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.09.1914-DD.02.1915 Škola jednoročních dobrovolníků, Sankt-Pölten
DD.07.1917-DD.09.1917 Důstojnický kurs, Borispol
DD.11.1917-DD.03.1918 Důstojnický spojovací kurs, Vadenay
DD.10.1928-DD.09.1929 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.02.1915 kadet rakousko-uherské branné moci
01.10.1915 praporčík rakousko-uherské branné moci
01.03.1918 poručík legií
22.08.1918 nadporučík legií
25.11.1918 kapitán legií
10.01.1919 kapitán telegrafního vojska
10.03.1919 major telegrafního vojska
31.01.1922 podplukovník telegrafního vojska
31.12.1923 plukovník telegrafního vojska
29.04.1931 brigádní generál
01.10.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
15.10.1919-31.01.1922 Velitel : 12. oddělení /telegrafní/
31.01.1922-09.03.1922 Velitel : 12. oddělení /telegrafní/
09.03.1922-31.12.1923 Velitel : 21. oddělení /telegrafní/
31.12.1923-01.01.1927 Velitel : 21. oddělení /telegrafní/
01.01.1927-DD.10.1928 Velitel : IV./2. oddělení /telegrafní/
DD.09.1929-29.04.1931 Velitel : IV./2. oddělení /telegrafní/
29.04.1931-24.09.1938 Velitel : IV./2. oddělení /telegrafní/
24.09.1938-14.10.1938 Velitel : Hlavní velitelství, velitelství telegrafního vojska

Ručně vyplněné položky:
DD.07.1914-DD.09.1914 jednoroční dobrovolník Telegrafního pluku, Sankt-Pölten
DD.09.1914-DD.02.1915 vojenské studium, Sankt-Pölten
DD.02.1915-DD.05.1915 velitel čety náhradního praporu Pěšího pluku č. 91, České Budějovice a Brück
DD.05.1915-DD.10.1915 velitel telegrafní čety Pěšího pluku č. 15, východoevropské válčiště
17.10.1915-17.10.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.10.1915-DD.07.1917 ruské zajatecké tábory
DD.07.1917-DD.09.1917 vojenské studium, Borispol
DD.09.1917-DD.11.1917 přesun do Francie
DD.11.1917-DD.03.1918 vojenské studium, Vadenay
DD.03.1918-DD.05.1918 spojovací důstojník velitelství 21. československého střeleckého pluku, Cognac
DD.05.1918-DD.01.1919 spojovací důstojník 22. československého střeleckého pluku, Jarnac, západoevropské válčiště a přesun
DD.01.1918-DD.03.1919 repatriační a studijní dovolená
DD.03.1919-DD.10.1919 přednosta Komunikačního oddělení ministerstva, Praha
DD.10.1919-DD.03.1922 přednosta 12. oddělení /telegrafního/ ministerstva, Praha
DD.03.1922-DD.01.1927 přednosta 22. oddělení /telegrafního/ ministerstva, Praha
DD.01.1927-DD.10.1928 přednosta IV/2. oddělení /telegrafního/ ministerstva, Praha
DD.10.1928-DD.09.1929 vojenské studium, Praha
DD.09.1929-DD.09.1938 přednosta IV/2. oddělení /telegrafního/ ministerstva, Praha
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel telegrafního vojska Hlavního velitelství, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.05.1939 přednosta IV/2. oddělení /telegrafního/ ministerstva, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1918

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1919

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1919

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1924

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal of War of 1914 - 1918
Medaille Commemorative de la Guerre de 1914-1918
-

DD.MM.1928

Řád Rumunské hvězdy 4. třída
Order of Star of Romania 4th Class
Ordinul Steaua României Ofițer
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Dvorak-Josef-1892-1960-t104891#375852Verze : 0
MOD