Main Menu
User Menu

Dvořák, Bohumil

     
Příjmení:
Surname:
Dvořák
Jméno:
Given Name:
Bohumil
Jméno v originále:
Original Name:
Bohumil Dvořák
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
05.11.1890 Libež /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Dvorak-Bohumil-t104889#375848Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Dvořák
Jméno:
Given Name:
Bohumil
Jméno v originále:
Original Name:
Bohumil Dvořák
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1902-DD.07.1911 Státní gymnasium, Benešov
DD.10.1912-DD.07.1914 Karlo-Ferdinandova universita, filosofická fakulta
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.12.1911-DD.05.1912 Škola jednoročních dobrovolníků, Liberec
DD.03.1920-DD.09.1920 Kurs pro důstojníky generálního štábu, Praha
DD.11.1921-DD.09.1922 Válečná škola, Praha
DD.01.1936-DD.09.1936 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.01.1913 kadet rakousko-uherské branné moci
01.03.1915 poručík rakousko-uherské branné moci
01.04.1917 poručík legií
15.10.1918 nadporučík legií
30.11.1918 kapitán legií
24.12.1919 kapitán pěchoty
02.12.1921 štábní kapitán pěchoty
01.09.1922 štábní kapitán generálního štábu
31.12.1923 major generálního štábu
07.07.1926 podplukovník generálního štábu
21.02.1935 plukovník generálního štábu
22.01.1938 brigádní generál
01.08.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
00.10.1931-DD.02.1933 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství v Košicích
00.02.1933-DD.11.1934 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství v Košicích
30.09.1936-01.01.1938 Velitel : Okrskové velitelství Plzeň
01.01.1938-22.01.1938 Velitel : Posádkové velitelství Plzeň
22.01.1938-15.09.1938 Velitel : Posádkové velitelství Plzeň
DD.10.1945-01.05.1946 Velitel : III. sbor

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1911-DD.12.1911 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 74, Liberec
DD.12.1911-DD.05.1912 vojenské studium, Liberec
DD.05.1912-DD.09.1912 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 74, Liberec
DD.07.1914-DD.06.1915 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 12, balkánské válčiště
DD.06.1915-DD.07.1916 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 26, balkánské válčiště
DD.07.1915-DD.04.1916 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 26, balkánské válčiště
DD.04.1916-DD.08.1916 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 26, italské válčiště
08.08.1916-08.08.1916 zajetí na italském válčišti
DD.08.1916-DD.03.1918 italské zajatecké tábory
DD.03.1918-DD.04.1918 velitel dobrovolnické pracovní roty
DD.04.1918-DD.10.1918 velitel pěší čety 32. československého střeleckého pluku, italské válčiště
DD.10.1918-DD.07.1919 velitel pěší roty 32. československého střeleckého pluku, italské válčiště, přesun a slovenské válčiště
DD.07.1919-DD.03.1920 velitel praporu 32. československého střeleckého pluku, slovenské válčiště a Znojmo
DD.03.1920-DD.09.1920 vojenské studium, Praha
DD.09.1920-DD.11.1921 velitel praporu Pěšího pluku 32, Košice
DD.11.1921-DD.09.1922 vojenské studium, Praha
DD.09.1922-DD.06.1925 přednosta oddělení štábu Divise 4, Hradec Králové
DD.06.1925-DD.09.1930 důstojník 4. oddělení /etapního/ Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.09.1930-DD.10.1931 velitel praporu Pěšího pluku 47, Mladá Boleslav
DD.10.1931-DD.11.1934 náčelník štábu Zemského vojenského velitelství v Košicích, Košice
DD.11.1934-DD.01.1936 velitel Pěšího pluku 28, Praha
DD.01.1936-DD.09.1936 vojenské studium, Praha
DD.09.1936-DD.01.1938 velitel Okrskového velitelství Plzeň, Plzeň
DD.01.1938-DD.09.1938 velitel Posádkového velitelství Plzeň, Plzeň
DD.09.1938-DD.09.1938 přidělený generál zemského vojenského velitelství v Praze, Praha
DD.10.1938-DD.12.1938 přidělený generál zemského vojenského velitelství v Praze, Praha
DD.09.1938-DD.10.1938 generálská záloha Hlavního velitelství, branná pohotovost státu
DD.12.1938-DD.07.1939 náčelník štábu Zemského vojenského velitelství v Brně, Brno
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Válečný záslužný kříž
War Merit Cross
Croce al Merito di Guerra
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1919

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1925

Pamětní medaile na sjednocení Itálie
United Italy Commemorative Medal
Medaglia commemorativa dell'Unità d'Italia
-

DD.MM.1933

Řád Rumunské hvězdy 3. třída
Order of Star of Romania 3rd Class
Ordinul Steaua României Comandor
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Dvorak-Bohumil-t104889#375849Verze : 0
MOD