Main Menu
User Menu

Kuneš, Václav

     
Příjmení:
Surname:
Kuneš
Jméno:
Given Name:
Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Kuneš
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
22.08.1889 Holice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
30.10.1962 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kunes-Vaclav-t104674#375318Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kuneš
Jméno:
Given Name:
Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Kuneš
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1902-DD.06.1907 Státní reálka, Pardubice
DD.10.1907-DD.07.1910 České vysoké učení technické, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1910-DD.03.1911 Škola jednoročních dobrovolníků, Rovereto
DD.09.1919-DD.03.1920 Kurs pro důstojníky generálního štábu, Praha
DD.06.1921-DD.09.1922 Válečná škola, Praha
DD.03.1934-DD.08.1934 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.01.1914 kadet rakousko-uherské branné moci
15.02.1915 praporčík rakousko-uherské branné moci
01.05.1915 poručík rakousko-uherské branné moci
15.10.1918 nadporučík legií
01.12.1918 kapitán legií
24.12.1919 kapitán pěchoty
01.02.1920 major pěchoty
20.09.1922 major generálního štábu
23.02.1924 podplukovník generálního štábu
16.07.1929 plukovník generálního štábu
01.08.1935 brigádní generál
01.12.1938 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
00.09.1922-DD.09.1924 Náčelník štábu : 10. divise
DD.10.1932-DD.02.1934 Velitel : Pěší pluk 17
00.10.1934-01.08.1935 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
01.08.1935-DD.05.1938 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
27.09.1938-22.10.1938 Velitel : Skupina 4

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1910-DD.11.1910 jednoroční dobrovolník Pluku císařských myslivců č. 3, Rovereto
DD.11.1910-DD.03.1911 vojenské studium, Rovereto
DD.03.1911-DD.09.1911 velitel pěší čety Pluku císařských myslivců č. 3, Rovereto
DD.07.1914-DD.09.1914 velitel pěší čety Praporu polních myslivců č. 2, východoevropské válčiště
DD.09.1914-DD.12.1914 nemocniční ošetřování
DD.12.1914-DD.07.1915 velitel pěší čety Praporu polních myslivců č. 2, východoevropské válčiště
DD.07.1915-DD.11.1915 nemocniční ošetřování
DD.11.1915-DD.03.1916 velitel čety náhradního oddílu Praporu polních myslivců č. 2, Rózsahegy
DD.03.1916-DD.08.1916 velitel pěší roty Praporu polních myslivců č. 2, italské válčiště
08.08.1916-08.08.1916 zajetí na italském válčišti
DD.08.1916-DD.04.1918 italské zajatecké tábory
DD.04.1918-DD.08.1918 velitel kulometné čety 3. československé brigádní kulometné roty, Foligno
DD.08.1918-DD.11.1918 praporní pobočník 33. československého střeleckého pluku, italské válčiště
DD.11.1918-DD.06.1919 velitel ženijního parku 7. československé střelecké divise, přesun a slovenské válčiště
DD.06.1919-DD.07.1919 důstojník velitelství 7. divise, slovenské válčiště
DD.07.1919-DD.09.1919 důstojník velitelství 9. divise, slovenské válčiště
DD.09.1919-DD.03.1920 vojenské studium, Praha
DD.03.1920-DD.07.1920 důstojník velitelství Divise 10, Nové Zámky
DD.07.1920-DD.06.1921 profesor Kursu pro důstojníky generálního štábu, Praha
DD.06.1921-DD.09.1922 vojenské studium, Praha
DD.09.1922-DD.09.1924 náčelník štábu Divise 10, Banská Bystrica
DD.09.1924-DD.01.1925 důstojník Zahraničního oddělení presidia ministerstva, Praha
DD.01.1925-DD.11.1929 vojenský přidělenec v Italském království, Roma
DD.11.1929-DD.09.1930 zástupce velitele Pěšího pluku 32, Košice
DD.09.1930-DD.10.1930 podnáčelník štábu Zemského vojenského velitelství v Bratislavě
DD.10.1930-DD.11.1931 zatímní náčelník štábu Zemského vojenského velitelství v Bratislavě
DD.11.1931-DD.10.1932 podnáčelník štábu Zemského vojenského velitelství v Bratislavě
DD.10.1932-DD.03.1934 velitel Pěšího pluku 17, Trenčín
DD.03.1934-DD.08.1934 vojenské studium, Praha
DD.08.1934-DD.10.1934 velitel Pěšího pluku 17, Trenčín
DD.10.1934-DD.05.1938 náčelník štábu Zemského vojenského velitelství v Bratislavě
DD.05.1938-DD.09.1938 generál při velitelství Zemského vojenského velitelství v Praze
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel Skupiny 4, branná pohotovost státu
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1919

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1923

Řád akademických palem 3. třída
Order of Academic Palms 3rd Class
Ordre des Palmes Académiques
-

DD.MM.1928

Pamětní medaile na sjednocení Itálie
United Italy Commemorative Medal
Medaglia commemorativa dell'Unità d'Italia
-

DD.MM.1928

Pamětní válečná medaile 1915-1918
War Medal 1915-1918
Medaglia commemorativa della guerra italo-austriaca 1915-1918
-

DD.MM.1929

Řád Sv. Mořice a Sv. Lazara komandér (3. třída)
Order of St. Maurice and St. Lazarus Commander (3rd Class)
Ordine Di San Maurizio E San Lazzaro
-

DD.MM.1930

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.1937

Řád Rumunské hvězdy 3. třída
Order of Star of Romania 3rd Class
Ordinul Steaua României Comandor
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kunes-Vaclav-t104674#375319Verze : 0
MOD