Main Menu
User Menu

30. pěší prapor "Ciudad Real" [1810-1898]

30th Infantry Battalion "Ciudad Real"

Batallón de Infantería "Ciudad Real" nº30


     
Název:
Name:
30. pěší prapor "Ciudad Real "
Originální název:
Original Name:
Batallón de Infantería "Ciudad Real" nº30
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1810
Předchůdce:
Predecessor:
37. pluk provinčných milícií
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1898
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1810-DD.MM.1846 ?
DD.MM.1846-DD.MM.1883 13 Rezervný Pluk
DD.MM.1883-DD.MM.1898 43. pěší pluk
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1810-DD.MM.1812 San Fernando, ? /
DD.MM.1812-DD.MM.RRRR Tarifa, ? /
DD.MM.RRRR-DD.MM.1898 Ciudad Real , ? /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.1876-DD.MM.1898 Bizarro
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ciudadreal.wordpress.com
forejercito.forumup.es
www.militar.org.ua
URL : https://www.valka.cz/30-pesi-prapor-Ciudad-Real-1810-1898-t103150#371294Verze : 1
MOD
Pôvod Práporu pechoty Ciudad Real je možné hľadať v jeho predchodcoch, ktorými boli milície mesta Ciudad Real. Už pri svojom založení v roku 1255 na základe príkazu Kráľa Alfonsa X, malo mesto svoju vojenskú jednotku, milíci, ktorá bola pripravená na službu v prípade vojny a čítala okolo 100 jazdcov a 200 pešiakov.
Milície z Ciudad Real sa vyznamenali pri záchrane kráľa Castilie a León Juana II. Okrem tejto akcie sa milície vyznamenali taktiež počas vojny za nezávislosť, hlavne bitva Bailén v roku 1808.
18.11.1766 sú radné milície Ciudad Real (Milicia Concejil de Ciudad Real), na základe Kráľovského rozkazu transformované na Pluk provinčných milícií Ciudad Real No 37 (Regimiento Provincial de Milicias de Ciudad Real nº 37), o sile 2 práporov pechoty s 575 mužmi.
Prvým veliteľom sa stáva plk. Luis Antonio Trevino y Carvajal, pričom velenie sídli v Plaza del Pilar na roku s ulicou General Aguilera. V tomto období sluźba u pluku bola na obdobie 10 rokov a pluk sa schádzal na manévroch jeden krát do roka.
V knihe velenia armády z roku 1776 ako velitelia pluku figurujú plk. Luis Antonio Trevino, pplk. Marqué de Torremejía, a hlavný sgt. Urbano de Castilla.
19.7.1808 je Pluk provinčných milícií Ciudad Real, tvorený práporom pechoty s 420 mužmi a pluku velí plk. Miguel Pedrero a kpt. pechoty Vicente Nieva, pričom pluk v tomto období dosahuje dôležité výťazstvo v bitve u Bailén.
Na jar 1808 pluk sídli v prístave Santa María, Cádiz.
V dňoch 26 a 27.3.1808 pluk hrdinsky bráni mosty cez rieku Guadiana v Ciudad Real, proti inváznemu Francúskemu vojsku, pričom po tejto bitve musí pluk s veľkými stratami ustúpiť až do Seville cez Santa Cruz de Mudela.
Po tejto porážke je pluk rekonštruovaný roku 1809 a začína sídliť na la Isla de León v San Fernando, Cádiz a roku 1812 v Tarifa, Cádiz.
Roku 1810 mení pluk svoj názov na Prápor pechoty Ciudad Real No 30, pričom prestáva mať charakter milícii, nakoľko roku 1820 sú vytvorené Národné milície a do týchto prechádzajť niektoré z jeho súčastí.
V roku 1846 Pluk pechoty Ciudad Real No 30 sa stáva tretím prápor pechoty Rezervného pluku No 13 (Batallón de Infantería del Regimiento de Reserva nº 13).
Prápor pechty Ciudad Real No 30 sa podieľa na akciách Tretej Karlistickej vojny v rokoch 1875-1876, kde sa vyznamenáva pri akciách u Viana, Garramendi a obrane pevnosti Alfonsa XII.
27.7.1877 je prápor zaradený do podriadenosti novovytvoreného Pluku pechoty “Garellano″.

zdroj
forejercito.forumup.es
www.militar.org.ua
ciudadreal.wordpress.com

30. pěší prapor Ciudad Real [1810-1898] - Zástava milícií z Ciudad Real

Zástava milícií z Ciudad Real
30. pěší prapor Ciudad Real [1810-1898] - Strelec Milícií z roku 1810

Strelec Milícií z roku 1810
URL : https://www.valka.cz/30-pesi-prapor-Ciudad-Real-1810-1898-t103150#371295Verze : 1
MOD