Zpět na úvodní stránku

Přehled článků autora

 • OSN a genocida ve Rwandě

  📕16.833 🕔09.12.2011

  Úvod

  Bezpečnost mezinárodních vztahů byla během 20. století narušena třemi globální konflikty. První a druhou světovou válku následovala bipolární konfrontace SSSR a USA – tzv. studená válka. V dnešní době byly tyto globální konflikty nahrazeny problémy vnitřního charakteru lokalizovanými v ohraničených oblastech. Rwanda bohužel není jediným případem takovýchto konfliktů, dalšími jsou např. Dárfúr, Somálsko, Srí Lanka, v Evropě Kosovo či oblast Kavkazu.

  Zobrazit celý článek
 • OSN a genocida ve Rwandě

  📕49.514 🕔09.12.2011

  1. Historie konfliktu ve Rwandě

  Rwanda je malý vnitrozemský stát ve střední Africe též nazývaný jako země Tisíce pahorků. Tato nejhustěji zalidněná země Afriky s celkovým počtem obyvatel 10,5 mil. hraničí na severu s Ugandou, na jihu s Burundi, na západě s Kongem a na východě s Tanzanií. Obyvatelstvo ve Rwandě je rozděleno do tří etnických skupin – Hutuové, Tutsiové a Twa. Hutuové byli vždy majoritní skupinou a před genocidou tvořily 89% obyvatelstva. Menšina Tutsiů představovala 10% a příslušníci kmene Twa 1%.

  Zobrazit celý článek
 • OSN a genocida ve Rwandě

  📕22.947 🕔09.12.2011

  2. OSN jako aktér mezinárodních vztahů

  Nejuznávanějším a nejvlivnějším aktérem v otázce mezinárodní bezpečnosti je bezesporu Organizace Spojených národů, která vznikla na základě vůle zakládajících států, které na ni delegovaly některé pravomoci a přiřkly jí tak mezinárodní subjektivitu, bez níž by nemohla vykonávat své funkce a naplňovat stanovené cíle.

  Zobrazit celý článek
 • OSN a genocida ve Rwandě

  📕20.522 🕔09.12.2011

  3. Zločin genocidy v mezinárodním právu

  Genocida je extrémním typem etnických čistek. Jedná se o systematické vyvražďování mas obyvatelstva na základě jejich příslušnosti k určité skupině ‑ národnostní, náboženské, politické, etnické, kulturní či jiné.

  Zobrazit celý článek
 • OSN a genocida ve Rwandě

  📕49.355 🕔09.12.2011

  4. Opatření OSN a jejich efektivita

  Genocida není žádným výbuchem spontánního násilí, ale především dobře plánovanou akcí. Vykonavatelem není dav, ale organizovaná síla; nejčastěji politická strana nebo armáda. Ve Rwandě to byla strana MRND prezidenta Habyarimany a neformální skupina Akazu.

  Zobrazit celý článek
 • OSN a genocida ve Rwandě

  📕14.550 🕔09.12.2011

  Závěr

  Zobrazit celý článek
 • OSN a genocida ve Rwandě

  📕18.050 🕔09.12.2011

  Seznam použitých zdrojů

  Zobrazit celý článek
 • OSN a genocida ve Rwandě

  📕13.835 🕔09.12.2011

  Bezpečnost mezinárodních vztahů byla během 20. století narušena třemi globální konflikty. První a druhou světovou válku následovala bipolární konfrontace SSSR a USA – tzv. studená válka. V dnešní době byly tyto globální konflikty nahrazeny problémy vnitřního charakteru lokalizovanými v ohraničených oblastech. Rwanda bohužel není jediným případem takovýchto konfliktů, dalšími jsou např. Dárfúr, Somálsko, Srí Lanka, v Evropě Kosovo či oblast Kavkazu.

  Zobrazit celý článek