Main Menu
User Menu

odznak za BUDOVÁNÍ ČESKOSLOVENSKÉHO OPEVNĚNÍ

Zleva:
- rukávový odznak z Francie (????)
- Odznak výroby Karnet Kyselý
- miniaturka odznaku
- miniaturka odznaku ze stuhy VK1918 - vydání 1945/46foto: sbírka autora
URL : https://www.valka.cz/odznak-za-BUDOVANI-CESKOSLOVENSKEHO-OPEVNENI-t85091#314114Verze : 0