Main Menu
User Menu

č. 4: Ostravská operace 1945

ARMÁDA - Jakab Publishing

ARMÁDA - Jakab Publishing č. 4
Kolář, Ondřej: Ostravská operace 1945
Nevojice, Jakab Publishing s.r.o. 2019
ISSN 2571-3639


Obsah čísla:

Úvodní poznámka (4)
Situace na Ostravsku v letech 1938-1945 (4-8)
Vojenská situace v Evropě a plány bojujících stran v březnu 1945 (9-10)
Situace bojujících stran na Ostravsku (11-14)
Boje před překročením hranic předmnichovské ČSR (15-19)
Východiska pro třetí fázi operace (20-21)
Boj o předmostí za řekou Opavou (22-23)
Postup na Opavu (24-25)
Operace na přístupech k Moravské Ostravě (26-29)
Obsazní Moravské Ostravy (30-34)
Boje po osvobození Moravské Ostravy (35-40)
Závěrem (41-46)
Příloha - medailonky osobností (47-49)
Literatura a prameny (50)
Obsah (50)
URL : https://www.valka.cz/c-4-Ostravska-operace-1945-t227406#632560Verze : 1
MOD