Main Menu
User Menu

>> Zoznam značiek chemických bojových látok a vojenských chemikálií

Abecedný zoznam označení chemických bojových látok a chemikálií s vojenským využitím


AC - kyanovodík (jedovatá toxická látka)
BA - brómacetón (slzotvorná látka)
BZ - 3-chinuklidyl benzylát (zneschopňujúca látka)
CA - brómbenzylkyanid (slzotvorná látka)
CG - fosgén (dusivá látka)
CK - chlórkyan (jedovatá toxická látka)
CN - chlóracetofenón (slzotvorná látka)
CR (niekedy CP) - dibenzo-1,4-oxazepin (slzotvorná látka)
CS - chlorbenzalmalondinitril (slzotvorná látka)
CS1 - zmes CS a silikagélu (slzotvorná látka)
CS2 - zmes CS1 a hexametyldisiloxánu (slzotvorná látka)
CSX - roztok CS v trioktylfosfite (slzotvorná látka)
CX - fosgénoxim (pľuzgierotvorná látka)
DA - Clark I (dráždivá látka)
DC - Clark II (dráždivá látka)
DF - metylfosfonyldifluorid (prekurzor)
DM - adamsit (dráždivá látka)
DP - difosgén (dusivá látka)
ED - etyldichlórarzén (pľuzgierotvorná látka)
FM - tetrachlorid titánu
GA - tabun (nervovoparalytická látka)
GB - sarin (nervovoparalytická látka)
GD - soman (nervovoparalytická látka)
GE - etylsarin (nervovoparalytická látka)
GF - cyklosin (nervovoparalytická látka)
GV (niekedy GP) - látka IVA (nervovoparalytická látka)
H - nedestilovaný sulfidický yperit (pľuzgierotvorná látka)
HC - zmes hexachlóretánu a oxidu zinočnatého
HD - sulfidický yperit (pľuzgierotvorná látka)
HL - zmes sulfidického yperitu a lewisitu (pľuzgierotvorná látka)
HN1 - dusíkatý yperit 1 (pľuzgierotvorná látka)
HN2 - dusíkatý yperit 2 (pľuzgierotvorná látka)
HN3 - dusíkatý yperit 3 (pľuzgierotvorná látka)
HQ - zmes sulfidického yperitu a seskviyperitu (pľuzgierotvorná látka)
HT - zmes sulfidického a oxolového yperitu (pľuzgierotvorná látka)
T - oxolový yperit (pľuzgierotvorná látka)
L - lewisit (pľuzgierotvorná látka)
MD - metyldichlórarzén (pľuzgierotvorná látka)
NE - síra s malým množstvom silikagélu (prekurzor)
NM - dimetylpolysulfidová zmes (prekurzor)
OC - kapsaicín (slzotvorná látka)
OPA - zmes 2-propanolu a izopropylamínu (prekurzor)
PD - fenyldichlórarzén (pľuzgierotvorná látka)
PFIB - perfluoroizobutylén (dusivá látka)
PS - chlórpikrín (dusivá látka)
Q - seskviyperit (pľuzgierotvorná látka)
QL - O-etyl-O'-(2-diizopropylaminoetyl)metylfosfonát (prekurzor)
RP - červený fosfor
SA - arzenovodík (jedovatá toxická látka)
VE - S-(2-(dietylamino)etyl)-O-(etyl)etylfosfonotionát (nervovoparalytická látka)
VG - amiton (nervovoparalytická látka)
VM - S-(2-(dietylamino)etyl)-O-(etyl)metylfosfonotionát (nervovoparalytická látka)
VR - ruská látka VX (nervovoparalytická látka)
VS - S-(2-(izopropylamino)etyl)-O-(etyl)etylfosfonotionát (nervovoparalytická látka)
VX - S-(2-(izopropylamino)etyl)-O-(etyl)metylfosfonotionát (nervovoparalytická látka)
Vx - S-(2-(dimetylamino)etyl)-O-(etyl)metylfosfonotionát (nervovoparalytická látka)
WP - biely fosfor
URL : https://www.valka.cz/Zoznam-znaciek-chemickych-bojovych-latok-a-vojenskych-chemikalii-t40111#153424Verze : 0
MOD