Main Menu
User Menu

Zmes 2-propanolu a izopropylamínu (OPA)

ZMES 2-PROPANOLU A IZPROPYLAMÍNU (OPA)
(prekurzor chemických zbraní)


OPA je zmes izopropylamínu (28%) a 2-propanolu (72%) a je prekurzorom sarinu. Surový sarin vznikne reakciou zmesi OPA s metylfosfonyldifluoridom. Korozívne pôsobí na kožu a tkanivá. Smrť môže nastať priamym pôsobením na tkanivá, alebo druhotnými následkami ako je otrava krvi, šok, infekcia a krvácanie.


základné údaje:
názov:
označenie: OPA
ďalšie názvy:
registračné číslo CAS:
2-propanol: 67-63-0
izopropylamín: 75-31-0


fyzikálne a chemické vlastnosti:
vzorec:
2-propanol: (CH3)2-CH-OH
izopropylamín: (CH3)2-CH-NH
molekulová hmotnosť:
2-propanol: 60,1
izopropylamín: 59,11
bežný fyzikálny stav: bezfarebná kvapalina


toxicita:
neznámazdroj: POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
URL : https://www.valka.cz/Zmes-2-propanolu-a-izopropylaminu-OPA-t104726#375445Verze : 0
MOD