Main Menu
User Menu

Zdravotnický prapor 4 [1945-1945]

4th Medical Battalion

     
Název:
Name:
Zdravotnický prapor 4
Originální název:
Original Name:
Zdravotnický prapor 4
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.05.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1945
Nástupce:
Successor:
?
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.05.1945-01.10.1945 4. divise
Dislokace:
Deployed:
25.05.1945-29.06.1945 Praha, kasárny /
29.06.1945-01.10.1945 Šala, kasárny /

Velitel:
Commander:
25.05.1945-01.10.1945 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Zdravotnicky-prapor-4-1945-1945-t191902#553727Verze : 0
MOD