Main Menu
User Menu

Zbrojný sklad Nemšová [1948-1949]

Armory Depot Nemšová

     
Název:
Name:
Zbrojný sklad Nemšová
Originální název:
Original Name:
Zbrojný sklad Nemšová
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1948
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1949
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1948-01.10.1949 Zbrojnice 7
Dislokace:
Deployed:
01.10.1948-01.10.1949 Nemšová, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, (0)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1948-01.10.1949 VÚ 5481 Nemšová
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Zbrojny-sklad-Nemsova-1948-1949-t190064#550223Verze : 0
MOD