Main Menu
User Menu

Žák, Miloš

     
Příjmení:
Surname:
Žák
Jméno:
Given Name:
Miloš
Jméno v originále:
Original Name:
Miloš Žák
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
11.06.1891 Brno /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
16.05.1970 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Zak-Milos-t9739#375697Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Žák
Jméno:
Given Name:
Miloš
Jméno v originále:
Original Name:
Miloš Žák
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1902-DD.07.1910 Státní gymnasium, Brno
DD.10.1910-DD.07.1911 Karlo-Ferdinandova universita, filosofická fakulta, Praha
DD.10.1912-DD.07.1914 Vídeňská universita, právnická fakulta, Wien
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1911-DD.05.1912 Škola jednoročních dobrovolníků, Wien
DD.08.1917-DD.10.1917 Důstojnický kurs, Borispol
DD.10.1921-DD.09.1923 Vysoká válečná škola, Paris
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR kadet rakousko-uherské branné moci
01.08.1914 praporčík rakousko-uherské branné moci
01.05.1915 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1917 nadporučík rakousko-uherské branné moci
07.10.1917 podkapitan ruské armády
07.02.1918 podkapitán legií
13.09.1918 podplukovník legií
24.07.1919 podplukovník pěchoty
29.12.1923 plukovník generálního štábu
30.03.1929 brigádní generál
22.01.1938 divisní generál
01.01.1941 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
00.01.1921-00.04.1921 Velitel : 13. pěší brigáda
00.04.1921-DD.10.1921 Velitel : 24. pěší brigáda
00.12.1923-00.04.1926 Velitel : 2. oddělení /zpravodajské/ hlavního štábu branné moci
DD.11.1926-30.03.1929 Velitel : 20. pěší brigáda
30.03.1929-DD.09.1931 Velitel : 20. pěší brigáda
DD.10.1931-DD.10.1934 Velitel : 17. pěší brigáda
00.10.1934-22.01.1938 Velitel : 9. divise
22.01.1938-25.09.1938 Velitel : 9. divise
27.09.1938-15.12.1938 Velitel : 39. hraniční oblast
01.08.1945-25.10.1945 Velitel : V. sbor

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1911-DD.11.1911 jednoroční dobrovolník Vozatajského oddílu č. 2, Wien
DD.11.1911-DD.05.1912 vojenské studium, Wien
DD.05.1912-DD.09.1912 velitel vozatajské čety Vozatajského oddílu č. 2, Wien
DD.07.1914-DD.05.1916 velitel vozatajské čety Vozatajského oddílu č. 16, balkánské a italské válčiště
DD.05.1916-DD.01.1917 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 78, východoevropské válčiště
DD.01.1917-DD.03.1917 nemocniční ošetřování
DD.03.1917-DD.07.1917 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 78, východoevropské válčiště
DD.07.1917-DD.08.1917 dobrovolník 5. československého střeleckého pluku, Borispol
DD.08.1917-DD.10.1917 vojenské studium, Borispol
DD.10.1917-DD.11.1917 instruktor údernického kursu, Borispol
DD.11.1917-DD.06.1918 velitel pěší roty 1. československého úderného praporu, Jagotin, přesun a sibiřské válčiště
DD.06.1918-DD.07.1918 velitel předvoje Čeljabinské skupiny, sibiřské válčiště
DD.07.1918-DD.08.1918 nemocniční ošetřování
DD.08.1918-DD.09.1918 posádkový velitel, Čeljabinsk
DD.09.1918-DD.03.1919 velitel 4. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.03.1919-DD.07.1920 náčelník štábu 1. československé střelecké divize, sibiřské válčiště a přesun
DD.07.1920-DD.11.1920 náčelník štábu Divise 1, Praha
DD.11.1920-DD.12.1920 přidělený důstojník Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.12.1920-DD.04.1921 velitel Pěší brigády 13, Olomouc
DD.04.1921-DD.10.1921 velitel Pěší brigády 24, Michalovce
DD.10.1921-DD.09.1923 vojenské studium, Paris
DD.10.1923-DD.12.1923 zástupce přednosty 2. oddělení /zpravodajského/ Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.12.1923-DD.05.1926 přednosta 2. oddělení /zpravodajského/ Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.05.1926-DD.11.1926 velitel Velitelské školy, Praha
DD.11.1926-DD.12.1931 velitel Pěší brigády 20, Nitra
DD.12.1931-DD.10.1934 velitel Pěší brigády 17, Bratislava
DD.10.1934-DD.09.1938 velitel Divize 9, Bratislava
DD.09.1938-DD.11.1938 velitel Hraniční oblasti 39, branná pohotovost státu
DD.11.1938-DD.03.1939 posádkový velitel, Bratislava
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1920

Válečný záslužný kříž
War Merit Cross
Croce al Merito di Guerra
-

DD.MM.1920

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1924

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.1925

Řád Rumunské hvězdy 3. třída
Order of Star of Romania 3rd Class
Ordinul Steaua României Comandor
-

DD.MM.1925

Řád Sv. Sávy 3. třída
Order of St. Sava 3rd Class
Орден Светог Саве 3. ред
-

DD.MM.1925

Řád polského znovuzrození 3. třída
Order of Polonia Restituta 3rd Class
Order Odrodzenia Polski III Klasa
-

DD.MM.1926

Řád bílého orla 3. třída
Order of White Eagle 3rd Class
Орден белог орла 3. cтепен
-

DD.MM.1946

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1946

Medaile za zásluhy II. stupeň
Medal for Merit 2nd Class
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Zak-Milos-t9739#367249Verze : 0
MOD
Přikládám podobenku Miloše Žáka, legendárního velitele 3. roty 1. sam. úderného praporu čs. vojska na Rusi.
URL : https://www.valka.cz/Zak-Milos-t9739#36858Verze : 0
Divizní generál Miloš Žák


Jedním z nejvýznamnějších veteránů obou světových válek byl divizní generál Miloš Žák, narozený 11. června 1891 v Brně, příslušný do Boskovic. Miloš Žák maturoval v roce 1910 v Brně a ode­šel poté na českou filozofickou fakultu do Prahy. Tady strávil dva semestry a nakonec zakotvil na německé právnické fakultě ve Vídni. Tady ho zastihlo i vypuknutí války.


Jako vycvičený vozatajec (jako jednoročník dobrovolník byl v l. 1912-13 školen v Risanu a Mostaru) byl již v srpnu 1914 poslán na srbskou frontu. S 16. vozatajskou divizí byl poté nasazen na italském bojiš­ti (od dubna 1915 do května následujícho roku), kde byl i dvakrát zraněn. Po prodělaném kursu se stal velite­lem roty a v r. 1916 byl střídavě v poli a v nemocnici na ruském bojišti. V lednu 1917 byl těžce zraněn do levé nohy a 2. července pak zajat. V té době byl již záložním nadporučíkem rakouské armády. Ihned po zajetí byl přidělen k ruskému 8. armád­nímu sboru jako styčný důstojník pro zajatecký tábor v Dárnici u Kyjeva.

Do činné služby byl zařazen v srpnu 1917 u 5. střeleckého pluku. Od 8. srpna byl pak zařazen do služby u 5. střeleckého pluku čs. vojska na Rusi. Prošel školením v Borispolu, kde se stal posléze instruktorem úderné taktiky. V listopadu 1917 byl v hodnos­ti štábního kapitána odvelen jako velitel 3. úderné roty k 7. střeleckému pluku. Byl pověřen velením vlaku štá­bu 2. čs. divize, v němž cestovali i členové odbočky Národní rady na Rusi. Podílel se významnou měrou na dobytí Petropavlovska, Trojicku, v bojích u Kuzina a Chrompiku byl těžce raněn střepinami do pravé strany těla i nohy. Ještě ne­doléčený se stal velitelem obrany Jekatěrinburgu a nakonec celé východouralské skupiny.


V srpnu 1918 již byl podplukovníkem čs. legií a jako takový se stal 13. září velitelem 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého. Jmenováním ze 13. března 1919 byl určen náčelníkem štábu 1. střelecké divize a konečně náčelníkem štábu celého čs. předvoje na Sibiři. Měl výrazný podíl na porážce atamana Semjonova a na zajištění bajkalských tunelů na Magistrále pro naše vojsko. Rusko opustil v únoru 1920 jako velitel 18. lodního transportu na lodi Sheridan. Na cestě byl od 28. února do 15. května 1920.


V květnu 1920 byl již pplk. Miloš Žák opět ve vlasti, a to jako náčelník štábu ruských divizí a konečně jako náčelník štábu 1. divize dislokované v Praze. Z jeho další vojenské kariéry jen základní mezníky. Na konci roku 1920 byl po nějakou dobu zástupcem náčelníka generálního štábu čs. branné moci. Prošel pak funkcemi velitele 13. a 24. pěší brigády. V roce 1921 za mobilizace proti Maďarsku byl spojovacím důstojníkem u hlavního štábu jihoslovenské armády. Po vykonaných studiích na Vysoké válečné škole v Paříži (1921-23) a stáži u štábu francouzského 9. armádního sboru a ve 2. (zpravodajském) oddělení francouzského ministerstva války se na základě získaných zkušeností stal v r. 1923 přednostou zpravodajského odděle­ní Hlavního štábu MNO. V roce 1924 dosáhl hodnosti plukovníka gene­rálního štábu a vedl naši vojenskou misi v Rumunsku. V letech 1926-31 velel 20. pěší brigádě v Nitře, přičemž byl r. 1929 povýšen do hodnosti brigádního generála. V letech 1931-34 byl velitelem 17. pěší brigády v Bratislavě a posléze ve­litelem 9. divize tamtéž.


Na počátku roku 1938 dosáhl Miloš Žák hodnosti divizního generála. V mobilizaci 1938 byl velitelem hraniční ob­lasti č. 390 - Galanta. Situace 2. republiky jej uvedla do zají­mavé funkce zástupce čs. hlavního velitele u slovenské vlády. Zůstal posádkovým velitelem v Bratislavě až do 14. března, pak se musel vrátit do Prahy a obdržel dovolenou. Na podzim 1939 byl ur­čen do služby na ministerstvu spravedlnosti a stal se generálním inspektorem protektorátního vězeňství. K 1. lednu 1941 dobrovolně opustil službu a byl dán na dovolenou a pak do výslužby.

Dne 15. května 1943 byl generál Žák, který se zapojil do činnosti Obrany národa, zatčen gestapem v sou­vislosti s procesem proti generálům Bílém a Eliášovi. Prošel pak řadou vězení (Praha, Šumperk, Brno, Vratislav, Drážďany) až po koncentrační tábor ve Flössenburku. Po třítýdenním pochodu smrti jej 4. května osvobodily americké jednotky u Heiligenkreuzu v Bavorech.


Již v červnu se přihlásil do další činné služby a stal se velitelem 5. sboru se sídlem v Brně. Před únorem 1948 byl velitelem 3. vojenské oblasti (Brno) a konečně 1. oblasti (Praha). V únoru 1947 byl s plným platem dán na dovolenou a v dubnu 1948 přeložen do výslužby.


Už 11. 9. 1948 byl souzen spolu se dvěma nižšími důstojníky. Byl obviněn, že na schůzi Ná­rodně socialistické strany kritizoval své penzionování a současně s tím vyzradil jména a funkce, čímž prozradil utajované skuteč­nosti. Tím spáchal zločin vojenské zrady a byl odsouzen do vězení na jeden rok nepodmíněně se zostřením jednou týdně tvrdým ložem.


Po propuštění se dlouho nedočkal rehabilitace, neboť jeho zločin byl charakterizován jako prozrazení utajovaných skutečností. Teprve v roce 1968 byla křivda definitivně naprave­na a generál Žák rehabilitován. Dne 16. května 1970 v Praze zemřel.

Divizní generál Miloš Žák byl nositelem celé řady našich i zahraničních vyznamenání. Kromě Čs. válečného kříže 1914-18 vlastnil i Čs. válečný kříž 1939. Byl jedním z prvních držitelů řádu M. R. Štefánika s meči a řady našich medailí. Francie mu udělila rytířský Řád čestné legie i Válečný kříž s palmou. Mezi jeho zahraniční vyznamenání patří i polský Bílý orel III. stupně a řád Polo­nia Restituta; jugoslávský komandérský kříž Řádu sv. Sávy; Řád rumunské koruny, ale také vysoké italské vyznamenání Croce di guerra al valore militare. Generál Žák byl i svými nadřízenými považován za přehnaně ctižádostivého a v do­sahování hodností a funkcí nevybíravého. Přesto byl velmi schop­ným vojákem, který svoje kvality prokázal nejen ve velitelských funkcích, ale i jako přímý účastník bojů.


Libor Vykoupil
URL : https://www.valka.cz/Zak-Milos-t9739#29775Verze : 1
Pan generál byl nositelem :


- Srbsko ( SHS ) Jugoslavie : Řád Bílého orla III. st.
- Srbsko (SHS ) Jugoslavie : Řád Svatého Sávy
- Polský Řád Polonia Restituta (stupeň z obrázku neumím určit )
- Rumunský řád Koruny, z obrázku nevíme stupeň a další atributy ( meče? )
- Italie : Válečný kříž 1918


Jde tedy o běžné italské vyznamenání. Ochotně bych jeho vyznamenání zpracoval, ale z tak malého obrázku to nelze. Pokud máte někdo další podklady, rád zpracuji .


Zcela chybí podklad k udělení ruských dekorací !Dále je zde předpoklad, že vlastnil i RU medaili Signum Laudis .
URL : https://www.valka.cz/Zak-Milos-t9739#371697Verze : 0