Main Menu
User Menu

Zadžora, Jozef

     
Příjmení:
Surname:
Zadžora
Jméno:
Given Name:
Jozef
Jméno v originále:
Original Name:
Jozef Zadžora
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor (2. gen. hodnosť) v zálohe
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing., CSc.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
05.05.1954 Povina /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
generálny riaditeľ finančnej sekcie MOSR (2000-2001)
riaditeľ hlavného finančného úradu MOSR (2001-2003)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Zadzora-Jozef-t146362#469955Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Zadžora
Jméno:
Given Name:
Jozef
Jméno v originále:
Original Name:
Jozef Zadžora
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1990-DD.MM.1991 postgraduálne štúdium, European Bussiness School, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1976 Vysoká vojenská škola tylového a technického zabezpečenia, Žilina
15.07.1991-23.08.1991 kurz "Teoretické a praktické úlohy Bundeswehru", Spolková akadémia vojenskej správy a techniky, Mannheim
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1976 poručík
01.09.1979 nadporučík
01.10.1982 kapitán
01.10.1985 major
01.10.1989 podplukovník
01.05.1993 plukovník
30.12.1998 generálmajor
31.03.2004 záloha
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.1976-DD.MM.RRRR dôstojník / náčelník finančnej skupiny Vojenskej politickej akadémie K. Gottwalda, Bratislava
DD.05.1989-DD.12.1989 náčelník finančnej skupiny Hlavnej politickej správy
DD.01.1990-DD.MM.RRRR náčelník finančnej skupiny Správy výchovy a kultúry FMO
DD.MM.1993-DD.08.1994 riaditeľ odboru ekonomickej politiky sekcie výstavby a ekonomiky MOSR
01.09.1994-DD.MM.RRRR riaditeľ sekcie ekonomickej politiky MOSR
DD.MM.1999-DD.MM.2000 generálny riaditeľ sekcie finančného plánovania, rozpočtovania a majetku MOSR
DD.MM.2000-DD.MM.2001 generálny riaditeľ finančnej sekcie MOSR
DD.MM.2001-DD.MM.2003 riaditeľ hlavného finančného úradu MOSR
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1979

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1986

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
-

DD.MM.1994

Pamětní medaile 50. výročí SNP
Commemorative Medal for the 50th anniversary of the Slovak National Uprising
Pamätná medaila 50. výročia SNP
-

DD.MM.1995

Pamětní medaile při 50. výročí osvobození Slovenska a konce 2. světové války
Commemorative Medal for the 50th anniversary of the liberation of Slovakia and the end of the World War II
Pamätná medaila 50. výročia oslobodenia Slovenska a konca 2. svetovej vojny
-

DD.MM.2003

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" II. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 2nd Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" II. stupňa
-

DD.MM.2008

Pamětní medaile k 15. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 15th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile ministra obrany SR I. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 1st class
Pamätná medaila ministra obrany SR I. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile ministra obrany SR III. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 3rd Class
Pamätná medaila ministra obrany SR III. stupňa
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Zadzora-Jozef-t146362#487243Verze : 1
MOD