Main Menu
User Menu

Weinerek, Zdenko

     
Příjmení:
Surname:
Weinerek
Jméno:
Given Name:
Zdenko
Jméno v originále:
Original Name:
Zdenko Weinerek
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál šéf presidia
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
29.05.1876 Brno /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.1958 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Weinerek-Zdenko-t60642#218583Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Weinerek
Jméno:
Given Name:
Zdenko
Jméno v originále:
Original Name:
Zdenko Weinerek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1887-DD.06.1895 Státní gymnasium, Brno
DD.10.1896-DD.07.1900 Karlo-Ferdinandova universita, právnická fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1895-DD.05.1896 Škola jednoročních dobrovolníků, Brno
DD.08.1900-DD.11.1901 Kurs pro vojenské auditory, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1896 kadet rakousko-uherské branné moci
28.12.1897 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1901 nadporučík auditor rakousko-uherské branné moci
01.11.1903 setník auditor rakousko-uherské branné moci
01.07.1914 major auditor rakousko-uherské branné moci
01.11.1917 podplukovník auditor rakousko-uherské branné moci
03.11.1918 podplukovník justiční služby
21.04.1921 plukovník justiční služby
28.06.1923 generál justiční služby V. hodnostní třídy
16.12.1927 generál justiční služby
23.01.1931 generál šéf presidia
01.08.1932 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.11.1920-28.06.1923 Velitel : Vojenské oddělení
28.06.1923-DD.01.1924 Velitel : Vojenské oddělení
DD.01.1924-DD.12.1927 Velitel : Presidium ministerstva
DD.12.1927-DD.06.1929 Velitel : Presidium ministerstva
25.04.1930-DD.08.1932 Velitel : Presidiální odbor ministerstva

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1895-DD.11.1895 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 8, Brno
DD.11.1895-DD.05.1896 vojenské studium, Brno
DD.05.1896-DD.09.1896 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 8, Brno
DD.08.1900-DD.11.1901 vojenské studium, Wien
DD.11.1901-DD.04.1908 vyšetřující soudce posádkového soudu, Brno
DD.04.1908-DD.11.1911 správce polního soudu, Banjaluka
DD.11.1911-DD.07.1914 vyšetřující soudce divisního soudu, Przemysl
DD.07.1914-DD.09.1914 vyšetřující soudce divisního soudu, Praha
DD.09.1914-DD.05.1915 zástupce přednosty polního soudu, Sarajevo
DD.05.1915-DD.03.1916 zástupce přednosty polního soudu, Wien
DD.03.1916-DD.03.1917 justiční referent vojenské vlády, Cetinje
DD.03.1917-DD.06.1918 justiční referent velitelství XV. sboru, italské válčiště
DD.06.1918-DD.10.1918 inspektor polních soudů, východoevropské válčiště
DD.10.1918-DD.11.1918 mimo službu
DD.11.1918-DD.05.1919 přednosta Divisního soudu Praha
DD.05.1919-DD.11.1920 justiční referent Presidia ministerstva, Praha
DD.11.1920-DD.01.1924 přednosta Vojenského oddělení presidia ministerstva, Praha
DD.01.1924-DD.01.1930 přednosta Presidia ministerstva, Praha
DD.01.1930-DD.07.1932 přednosta Presidiálního odboru ministerstva, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-

DD.MM.1918

Řád Františka Josefa rytíř
Order of Franz Joseph Knight
Franz Joseph Orden Ritter
-

DD.MM.1925

Řád Vytisova kříže velkokříž (1. třída)
Order of Cross of Vytis Grandcross (1st Class)
Vyčio Kryžiaus ordinas
-

DD.MM.1925

Řád bílého orla 3. třída
Order of White Eagle 3rd Class
Орден белог орла 3. cтепен
-

DD.MM.1925

Řád Sv. Sávy 2. třída
Order of St. Sava 2nd Class
Орден Светог Саве 2. ред
-

DD.MM.1925

Řád polského znovuzrození - komandér
Order of Polonia Restituta 3- Commander
Order Odrodzenia Polski - Krzyż Komandorski
-

DD.MM.1928

Řád polského znovuzrození - komandér s hvězdou
Order of Polonia Restituta - Commander with Star
Order Odrodzenia Polski - Krzyż Komandorski z Gwiazdą
-

DD.MM.1929

Řád Sv. Sávy 1. třída
Order of St. Sava 1st Class
Орден Светог Саве 1. ред
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Weinerek-Zdenko-t60642#385038Verze : 0
MOD