Main Menu
User Menu

Wagner, Karel

     
Příjmení:
Surname:
Wagner
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Wagner
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál V. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
15.10.1863 Trhové Sviny /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
17.12.1945 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Wagner-Karel-t60640#218581Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Wagner
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Wagner
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1874-DD.06.1877 Státní reálné gymnasium, České Budějovice
DD.09.1877-DD.06.1878 Státní nižší gymnasium, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.09.1878-DD.08.1882 Kadetní škola pěchoty, Praha
DD.04.1898-DD.10.1898 Sborová důstojnická škola, Przemysl
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1882 kadet rakousko-uherské branné moci
01.11.1888 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1892 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.11.1899 setník rakousko-uherské branné moci
01.11.1911 major rakousko-uherské branné moci
01.11.1914 podplukovník rakousko-uherské branné moci
01.05.1917 plukovník rakousko-uherské branné moci
29.10.1918 plukovník pěchoty
29.12.1922 generál V. hodnostní třídy
01.03.1923 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
14.06.1919-01.01.1920 Velitel : 16. pěší brigáda
01.01.1920-DD.04.1920 Velitel : 14. pěší brigáda

Ručně vyplněné položky:
DD.09.1878-DD.08.1882 vojenské studium, Praha
DD.08.1882-DD.08.1885 mimo službu
DD.08.1885-DD.11.1888 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 28, Praha
DD.11.1888-DD.04.1898 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 9, Visegrad a Przemysl
DD.04.1898-DD.10.1898 vojenské studium, Przemysl
DD.10.1898-DD.10.1899 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 73, Praha
DD.10.1899-DD.10.1903 velitel Školy jednoročních dobrovolníků, Praha
DD.10.1903-DD.10.1904 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 73, Praha
DD.10.1904-DD.07.1907 zástupce velitele Kadetní školy pěchoty, Praha
DD.07.1907-DD.11.1910 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 74, Jičín
DD.11.1910-DD.11.1911 velitel Okresního doplňovacího velitelství, Jičín
DD.11.1911-DD.01.1913 velitel náhradního praporu Pěšího pluku č. 88, Beroun
DD.01.1913-DD.08.1914 velitel praporu Pěšího pluku č. 88, Beroun a východoevropské válčiště
DD.08.1914-DD.10.1914 nemocniční ošetřování
DD.10.1914-DD.12.1914 velitel praporu Pěšího pluku č. 88, východoevropské válčiště
DD.12.1914-DD.01.1915 nemocniční ošetřování
DD.01.1915-DD.04.1915 zástupce velitele náhradního praporu Pěšího pluku č. 88, Beroun
DD.04.1915-DD.12.1915 důstojník velitelství VIII. sborové oblasti, Praha
DD.12.1915-DD.10.1918 přednosta oddělení štábu VIII. sborové oblasti, Praha
DD.10.1918-DD.12.1918 přednosta oddělení štábu Vrchního velitelství, Praha
DD.12.1918-DD.06.1919 přednosta oddělení štábu Zemského vojenského velitelství v Čechách, Praha
DD.06.1919-DD.01.1920 velitel 16. pěší brigády, slovenské válčiště a Kroměříž
DD.01.1920-DD.04.1920 velitel Pěší brigády 14, Kroměříž
DD.04.1920-DD.01.1921 posádkový velitel, Jáchymov
DD.01.1921-DD.02.1923 zástupce posádkového velitele, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Vojenský služební odznak III. třída pro důstojníky
Long Service Cross 3rd Class for Officers
Militärdienstzeichen III. Kl. für Offiziere
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1914

Řád železné koruny 3. třída
Order of Iron Crown 3rd Class
Orden der Eisernen Krone III. Kl.
-

DD.MM.1917

Řád Františka Josefa rytíř
Order of Franz Joseph Knight
Franz Joseph Orden Ritter
-

DD.MM.1918

Vojenský služební odznak II. třída pro důstojníky
Long Service Cross 2nd Class for Officers
Militärdienstzeichen II. Kl. für Offiziere
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Wagner-Karel-t60640#375507Verze : 0
MOD