Main Menu
User Menu

WTO - Světová obchodní organizace

World Trade Organization

Český název :
Czech name :
Světová obchodní organizace
Anglický název :
English name :
World Trade Organization
Francouzský název :
French name :
L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Mezinárodní zkratka :
International abbreviation :
WTO
Datum vzniku :
Establishment :
01.01.1995
Sídlo :
Seat of the organization:
Ženeva, Švýcarsko / Geneva, Switzerland
Počet členů :
Membership:
153
Typ organizace :
Type of organization :
-
Instituce :
Institutions :
Konference ministrů/Ministerial Conference Sekretariát/ General Council Generální ředitel /Director-General
Členské státy:
Membership states:
-
Poznámka :
Note :
-
Zdroje:
https://www.wto.int/
https://en.wikipedia.org/
https://cs.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/WTO-Svetova-obchodni-organizace-t78098#287816Verze : 0