Main Menu
User Menu

Vymezení časové a teritoriální

Prosím, čtěte, než začnete vkládat !

Časové a teritoriální vymezení:Patří sem:


Nejstarší polohistorické kultury cca od pol. 5 tisíciletí př.n.l., Sumer, Akkad, Amorité, Churrité - Mitanni, Elam, (Staro-, Středo-, Novo-)Assyrie, (Staro-, Středo-, Novo-)Babylonie, Kassité, Urartu, Aramejci, Chaldejci, Médie.=Tedy oblast Mesopotamie od obeidské kultury (cca 4400 př.n.l.) do doby, kdy Persie vyvrátí médskou říši (550 př.n.l.) a ovládne Babylon (539 př.n.l.). Tím se Persie stane hegemonem v oblasti.


Perská říše má v sekci Starověk vlastní podsekci. Seleukovci budou stejně jako ostatní hellénské postalexandrovské státní útvary vřazeny do podsekce Řecko (starověké). Parthie bude mít vlastní podsekci v sekci Starověk. Novoperská říše patří do podsekce Persie. A tím jsme se dostali do konce doby starověké.-----


Oblast Malé Asie (Chetité, Frygie, Lýdie apod.) a oblast Sýrie, Foiníkie a Izraele, které měly relativně těsné vazby k této oblasti (a mohla by tedy vzniknout nejistota se zařazením), budou mít vlastní podsekci.
URL : https://www.valka.cz/Vymezeni-casove-a-teritorialni-t40479#155263Verze : 0
MOD