Main Menu
User Menu

Výcviková letka tryskových letadel [1949-1950]

Jet Aircraft Training Squadron

     
Název:
Name:
Výcviková letka tryskových letadel
Originální název:
Original Name:
Výcviková letka tryskových letadel
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.1949
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
30.09.1950
Nástupce:
Successor:
Stíhací letka 5
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.1949-30.09.1950 Letecký výzkumný ústav
Dislokace:
Deployed:
01.04.1949-DD.11.1949 Žatec, letiště /
DD.11.1949-30.09.1950 Kbely, letiště /

Velitel:
Commander:
01.04.1949-30.09.1950 Kostík, Ondrej (Nadporučík)
Výzbroj:
Armament:
01.04.1949-30.09.1950 S-92
01.04.1949-30.09.1950 CS-92
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv Praha
URL : https://www.valka.cz/Vycvikova-letka-tryskovych-letadel-1949-1950-t210393#593925Verze : 0
Studium od
Studied from
Studium do
Studied to
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
26.08.1949 25.08.1949 Foto VÚA Praha Jurášek, Josef
26.09.1949 26.10.1949 Borský, Vladimír
URL : https://www.valka.cz/Vycvikova-letka-tryskovych-letadel-1949-1950-t210393#660686Verze : 0
MOD