Main Menu
User Menu

Vůdcova doprovodná divize [1945-1945]

Führer Escort Division

Führer-Begleit-Division

     
Název:
Name:
Vůdcova doprovodná divize
Originální název:
Original Name:
Führer-Begleit-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
26.01.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Vůdcova doprovodná brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
DD.04.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
26.01.1945-DD.02.1945 XXXXVII. tankový sbor
DD.02.1945-DD.03.1945 Korpsgruppe Munzel
DD.03.1945-DD.04.1945 LVII. tankový sbor
DD.04.1945-DD.04.1945 Skupina armád Střed
Dislokace:
Deployed:
26.01.1945-DD.MM.RRRR Cottbus, ? /

Velitel:
Commander:
26.01.1945-DD.04.1945 Remer, Otto Ernst (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
26.01.1945-DD.04.1945 Reidel, ? (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
26.01.1945-DD.03.1945 Tankový dělostřelecký pluk 120
DD.03.1945-30.04.1945 Vůdcův tankový dělostřelecký pluk 1

Ručně vyplněné položky:
26.01.1945-DD.03.1945 Pluk tankových granátníků 100
DD.03.1945-DD.04.1945 Vůdcův pluk tankových granátníků 1
DD.03.1945-DD.04.1945 Vůdcův pluk tankových granátníků 2
26.01.1945-DD.03.1945 Tankový pluk 102
DD.03.1945-DD.04.1945 Vůdcův tankový pluk 1
26.01.1945-DD.03.1945 Tankový dělostřelecký pluk 120
DD.03.1945-DD.04.1945 Vůdcův tankový dělostřelecký pluk 2
26.01.1945-DD.04.1945 Divizní jednotky 120
Čestný název:
Honorary Name:
26.01.1945-DD.04.1945 Führer (Vůdcova - Hitler, Adolf)
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Vudcova-doprovodna-divize-1945-1945-t9886#399308Verze : 0
MOD
Führer-Begleit-Division
URL : https://www.valka.cz/Vudcova-doprovodna-divize-1945-1945-t9886#30183Verze : 0
MOD
1945Divizní jednotky 120 Division Units 120 Divisions-Einheit 120
tanková průzkumná rota 102 Armor Scout Company 102 Panzerspäh-Kompanie 102
protitankový oddíl 673 Anti-tank Section 673 Panzer-Jäger-Abteilung 673
tankový ženijní prapor 120 Armored Pioneer Battalion 120 Panzer-Pionier-Bataillon 120
polní doplňovací prapor 120 Field Replacement Battalion 120 Felderstatz-Bataillon 120
tankový divizní spojovací oddíl 120 Armored Division Signal Section 120 Panzer-Divisions-Nachrichten-Abteilung 120
velitelství tankových divizních podpůrných jednotek 120 Commander of Armored Division Supply Troop 120 Kommandeur der Panzer-Divisions-Nachschubtruppen 120
administrativní služba 120 Administrative Service 120 Verwaltungsdienste 120
zdravotnická služba 120 Medical Service 120 Sanitätsdienste 120
veterinární rota 120 Veterinary Company 120 Veterinär-Kompanie 120
Zdroj: https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Vudcova-doprovodna-divize-1945-1945-t9886#399309Verze : 0
MOD
Operace:
Ardeny (01/1945 - 02/1945)
Východní Německo (02/1945 - 04/1945)

Organizace:
Štáb
Mapový oddíl (motorizovaný) 120
Oddíl vojenské policie (motorizovaný) 120
Tankový pluk 102
Pluk tankových granátníků 99
Tankový dělostřelecký pluk 120
Protitankový oddíl 673
Tanková průzkumná rota 102
Tankový ženijní prapor 124
Tankový spojovací prapor 120
Tankový polní náhradní prapor 120
Zásobovací a podpůrné jednotky
URL : https://www.valka.cz/Vudcova-doprovodna-divize-1945-1945-t9886#30186Verze : 0
MOD
18. a 19.3. 1945 se tato divize společně s 16. tankovou divizí zúčastnila tvrdých obranných bojů v prostoru Hlubčice - Krnov -Osoblaha.
URL : https://www.valka.cz/Vudcova-doprovodna-divize-1945-1945-t9886#93288Verze : 0