Main Menu
User Menu

Vozatajský prapor 4 [1920-1933]

4th Train Battalion

     
Název:
Name:
Vozatajský prapor 4
Originální název:
Original Name:
Vozatajský prapor 4
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.12.1920
Předchůdce:
Predecessor:
Vozatajský prapor č. 5
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1933
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.12.1920-27.10.1921 Zemské vojenské velitelství pro Slovensko
27.10.1921-10.11.1921 Západoslovenská skupina
10.11.1921-15.09.1925 Zemské vojenské velitelství pro Slovensko
15.09.1925-15.09.1933 Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
Dislokace:
Deployed:
15.12.1920-15.09.1921 Bratislava, Vozatajské kasárny /

Velitel:
Commander:
15.12.1920-DD.05.1921 Cimansen, Vratislav (plukovník vozatajstva)
DD.05.1921-DD.12.1921 Pullmann, František (podplukovník vozatajstva)
DD.12.1921-DD.09.1922 Pullmann, František (plukovník vozatajstva)
DD.09.1922-DD.12.1923 Mityska, Arnošt (major vozatajstva)
DD.12.1923-DD.12.1924 Mityska, Arnošt (podplukovník vozatajstva)
DD.12.1924-DD.11.1927 Stratil, Karel (major vozatajstva)
DD.11.1927-DD.11.1930 Sobotka, Josef (podplukovník vozatajstva)
DD.11.1930-DD.05.1931 Sobotka, Josef (plukovník vozatajstva)
DD.05.1931-15.09.1931 Zbořil, Jan (podplukovník vozatajstva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.12.1920-15.09.1933 Vozatajská rota 10
15.12.1920-15.09.1933 Vozatajská rota 15
15.12.1920-15.09.1933 Vozatajská rota 16
15.12.1920-15.09.1933 Vozatajská rota 21
15.12.1920-15.09.1933 Vozatajská rota 9

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie Branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Vozatajsky-prapor-4-1920-1933-t50294#535994Verze : 2
MOD