Main Menu
User Menu

Vojtek, Peter

     
Příjmení:
Surname:
Vojtek
Jméno:
Given Name:
Peter
Jméno v originále:
Original Name:
Peter Vojtek
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
08.01.1958 Komárno /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
náčelník štábu pre podporu operácií GŠ OS SR (2009-2010)
veliteľ Síl výcviku a podpory (2010-2011)
náčelník Generálneho štábu OS SR (2011-2014)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Vojtek-Peter-t117645#405759Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Vojtek
Jméno:
Given Name:
Peter
Jméno v originále:
Original Name:
Peter Vojtek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1977-DD.MM.1979 Vojenská akadémia A. Zápotockého, Brno
DD.MM.1979-DD.MM.1982 Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš
DD.MM.1997-DD.MM.1999 postgraduálne štúdium, Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš
DD.MM.2002-DD.MM.2003 Vojenská akadémia generálneho štábu, Hamburg
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1982 poručík
01.05.1983 nadporučík
01.05.1986 kapitán
13.10.1988 major
01.10.1992 podplukovník
01.08.1998 plukovník
01.01.2007 brigádny generál
02.09.2008 generálmajor
07.05.2012 generálporučík
06.05.2014 záloha
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.1984-DD.MM.1988 Velitel : 2. protiletadlový raketový oddíl
DD.MM.2003-DD.MM.2005 Velitel : Protiletadlová raketová brigáda
01.02.2008-01.06.2009 Velitel : Štáb personálniho manažmentu Generálniho štábu OS SR
01.06.2009-31.07.2010 Velitel : Štáb pro podporu operací GŠ OS SR
01.08.2010-16.12.2011 Velitel : Velitelství sil výcviku a podpory
16.12.2011-06.05.2014 Velitel : Generální štáb Ozbrojených sil Slovenské republiky

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1982-DD.MM.1983 zástupca veliteľa rádiotechnickej batérie, 1. protilietadlový raketový oddiel
DD.MM.1983-DD.MM.1984 zástupca veliteľa pre výzbroj, 2. protilietadlový raketový oddiel
DD.MM.1984-DD.MM.1988 veliteľ 2. protilietadlového raketového oddielu
DD.MM.1988-DD.MM.1992 zástupca veliteľa / veliteľ automatizovaného veliteľského stanovišťa, 186.
protilietadlová raketová brigáda

DD.MM.1992-DD.MM.1994 zástupca veliteľa 186. protilietadlovej raketovej brigády
DD.MM.1994-DD.MM.2002 inšpektor / zástupca riaditeľa / riaditeľ odboru, Inšpekcia MOSR
DD.MM.2003-DD.MM.2005 veliteľ Protilietadlovej raketovej brigády
01.11.2005-DD.MM.2007 zástupca veliteľa Vzdušných síl
01.02.2008-DD.MM.2009 náčelník štábu personálneho manažmentu GŠ OS SR
DD.MM.2009-DD.MM.2010 náčelník štábu pre podporu operácií GŠ OS SR
01.08.2010-15.12.2011 veliteľ Síl výcviku a podpory
16.12.2011-06.05.2014 náčelník Generálneho štábu OS SR
06.05.2014-DD.MM.RRRR prepustený do zálohy (PR MO SR č. 131 z 5.5.2014)
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1987

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1997

Pamětní medaile ministra obrany SR III. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 3rd Class
Pamätná medaila ministra obrany SR III. stupňa
-

DD.MM.2005

Pamětní medaile k 60. výročí Slovenského národního povstání
Commemorative Medal for the 60th anniversary of the Slovak National Uprising
Pamätná medaila k 60. výročiu Slovenského národného povstania
-

DD.MM.2006

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" II. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 2nd Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" II. stupňa
-

DD.MM.2007

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" I. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 1st Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" I. stupňa
-

DD.MM.2008

Pamětní medaile k 15. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 15th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

DD.MM.2011

Pamětní medaile ministra obrany SR II. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 2nd Class
Pamätná medaila ministra obrany SR II. stupňa
-

DD.MM.2011

Medaile Vojenské policie - 2. stupeň
Medal of Military Police
Medaila Vojenskej polície - 2. stupeň
-

01.07.2016

Pamětní kříž náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - III. stupeň
Commemorative Cross of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic - Class III
Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - III. stupeň
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile 50. výročí SNP
Commemorative Medal for the 50th anniversary of the Slovak National Uprising
Pamätná medaila 50. výročia SNP
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile při 50. výročí osvobození Slovenska a konce 2. světové války
Commemorative Medal for the 50th anniversary of the liberation of Slovakia and the end of the World War II
Pamätná medaila 50. výročia oslobodenia Slovenska a konca 2. svetovej vojny
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 60. výročí ukončení druhé světové války
Commemorative Medal of the 60th anniversary of the end of World War II
Pamätná medaila k 60. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile za účast v boji proti fašismu a za osvobození vlasti
Commemorative Medal for participation in the fight against fascism and for the liberation of homeland
Pamätná medaila za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti
-

DD.MM.RRRR

Pamětní odznak velitele Sil výcviku a podpory OS SR 2. stupně
Commemorative badge commander Force training and support OS SR 2nd Class
Pamätný odznak veliteľa Síl výcviku a podpory OS SR 2. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Odznak náčelníka generálního štábu - 3. stupeň
Chief of General Staff Badge - 3rd Grade
Odznak náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

DD.MM.RRRR

Čestný odznak ozbrojených sil Slovenské republiky - 2. stupně
Honour Badge of the Armed Forces of the Slovak Republic 2nd Class
Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky - 2. stupňa
-

Poznámka:
Note:

Zdroje:
Sources:
mil.sk
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Vojtek-Peter-t117645#405659Verze : 3
MOD
ďalšie fotografie:
URL : https://www.valka.cz/Vojtek-Peter-t117645#409242Verze : 2
MOD