Main Menu
User Menu

Vojta, Josef

     
Příjmení:
Surname:
Vojta
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Vojta
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál V. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
03.05.1866 Klatovy /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Vojta-Josef-t110708#389645Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Vojta
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Vojta
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1878-DD.07.1886 Státní gymnasium, Klatovy
DD.10.1886-DD.06.1888 Karlo-Ferdinandova universita, právnická fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1888-DD.05.1889 Škola jednoročních dobrovolníků, Klatovy
DD.10.1906-DD.10.1907 Kurs pro štábní důstojníky zeměbrany, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1889 kadet rakousko-uherské branné moci
01.01.1890 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1896 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.05.1905 setník rakousko-uherské branné moci
01.05.1915 major rakousko-uherské branné moci
01.11.1916 podplukovník rakousko-uherské branné moci
30.10.1918 podplukovník pěchoty
01.11.1919 plukovník pěchoty
29.12.1922 generál V. hodnostní třídy
01.03.1923 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.10.1918-DD.02.1919 Velitel : Střelecký pluk 6
01.01.1920-05.02.1920 Velitel : 4. pěší brigáda
00.12.1920-29.12.1922 Velitel : 7. pěší brigáda
29.12.1922-DD.03.1923 Velitel : 7. pěší brigáda

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1888-DD.11.1888 jednoroční dobrovolník Zeměbraneckého pěšího praporu č. 36, Klatovy
DD.11.1888-DD.05.1889 vojenské studium, Klatovy
DD.05.1889-DD.09.1889 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího praporu č. 36, Klatovy
DD.11.1891-DD.03.1892 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího praporu č. 49, Český Brod
DD.03.1892-DD.05.1895 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 10, Mladá Boleslav
DD.05.1895-DD.05.1896 praporní pobočník Zeměbraneckého pěšího pluku č. 10, Mladá Boleslav
DD.05.1896-DD.11.1899 pobočník velitele Zeměbraneckého pěšího pluku č. 10, Mladá Boleslav
DD.11.1899-DD.11.1904 velitel pěší roty Zeměbraneckého pěšího pluku č. 10, Mladá Boleslav
DD.11.1904-DD.10.1906 velitel pěší roty Zeměbraneckého pěšího pluku č. 36, Kolomyja
DD.10.1906-DD.10.1907 vojenské studium, Wien
DD.10.1907-DD.05.1911 velitel pěší roty Zeměbraneckého pěšího pluku č. 36, Kolomyja
DD.05.1911-DD.09.1914 velitel pěší roty Zeměbraneckého pěšího pluku č. 6, Cheb a východoevropské válčiště
DD.09.1914-DD.01.1915 nemocniční ošetřování
DD.01.1915-DD.02.1917 instruktor náhradního praporu Zeměbraneckého pěšího pluku č. 6, Cheb
DD.02.1917-DD.04.1917 velitel praporu Střeleckého pluku č. 2, italské válčiště
DD.04.1917-DD.06.1917 velitel praporu Střeleckého pluku č. 21, italské válčiště
DD.06.1917-DD.11.1917 důstojník velitelství pevnosti, Sarajevo
DD.11.1917-DD.10.1918 velitel Etapního okrsku Pordenuovo, italské válčiště
DD.10.1918-DD.02.1919 velitel Střeleckého pluku č. 6, Plzeň a Cheb
DD.02.1919-DD.05.1919 velitel Kombinované brigády, slezské válčiště
DD.05.1919-DD.11.1919 velitel Vojenského inspektorátu Moravská Ostrava
DD.11.1919-DD.12.1919 zástupce velitele Pěší divise č. 8, Olomouc
DD.12.1919-DD.03.1920 velitel Pěší brigády 4, Banská Štiavnica
DD.03.1920-DD.12.1920 velitel posádky, Nitra
DD.12.1920-DD.02.1923 velitel Pěší brigády 7, Hradec Králové
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1915

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Vojta-Josef-t110708#389646Verze : 0
MOD