Main Menu
User Menu

Vojín

Private

Private

Česky: Vojín
English: Private
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Vojín
Link to the Dictionary Entry Private
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
30.06.1942 Murphy, Audie Leon
DD.MM.1942 Doss, Desmond Thomas
DD.MM.1942 Malarkey, Donald George
DD.MM.1942 Powers, Darrell Cecil
DD.MM.RRRR Gilliland, James

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Vojin-t241175#667162Verze : 1
MOD