Main Menu
User Menu

Vojín první třídy

Private First Class

Private First Class

Česky: Vojín první třídy
English: Private First Class
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Vojín
Link to the Dictionary Entry Private
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.06.1944 Sorenson, Richard Keith
01.04.1962 Davis, Rodney Maxwell
DD.12.1963 Paul, Joe Calvin
DD.MM.RRRR Cafferata, Hector Albert ml.
DD.MM.RRRR Carpenter, William Kyle
DD.MM.RRRR Gray, Ross Franklin
DD.MM.RRRR Reasoner, Frank Stanley
DD.MM.RRRR Williams, Hershel Woodrow

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Vojin-prvni-tridy-t241176#667163Verze : 1
MOD