Main Menu
User Menu

Vojenský historický ústav

Military History Institute

     
Název:
Name:
Vojenský historický ústav
Originální název:
Original Name:
Vojenský historický ústav
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.2003
Předchůdce:
Predecessor:
Historický ústav Armády České republiky
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
01.04.2003-DD.MM.RRRR Praha, ?
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.04.2003-28.10.2019 Knížek, Aleš (Podplukovník)
28.10.2019-DD.MM.RRRR Knížek, Aleš (Brigádní generál)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.vhu.cz/
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-historicky-ustav-t84103#577214Verze : 3
MOD