Main Menu
User Menu

Vojenská nemocnica 13 [1945-1950]

13th Military Hospital

     
Název:
Name:
Vojenská nemocnica 13
Originální název:
Original Name:
Vojenská nemocnica 13
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Vojenská nemocnica 1
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1950
Nástupce:
Successor:
Posádková nemocnica Bratislava
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-15.09.1950 Týl vojenské oblasti 4
15.09.1950-01.11.1950 Zdravotnické oddělení
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-01.11.1950 Bratislava, ? /

Velitel:
Commander:
01.10.1945-01.11.1950
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-nemocnica-13-1945-1950-t183974#537227Verze : 0
MOD