Main Menu
User Menu

Vlčko, Peter

     
Příjmení:
Surname:
Vlčko
Jméno:
Given Name:
Peter
Jméno v originále:
Original Name:
Peter Emílius Vlčko
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor vo výslužbe
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.05.1912 Brehy /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
11.01.2004 Lincoln Park, Wayne, Michigan
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
náčelník štábu 4. taktickej skupiny Muráň (1944)
zástupca vedúceho, Osobné oddelenie Ministerstva národnej obrany (1946-1947)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
OBRANA 2009 / 02 - https://www.mod.gov.sk/data/att/143981.pdf
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Vlcko-Peter-t120084#412243Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Vlčko
Jméno:
Given Name:
Peter
Jméno v originále:
Original Name:
Peter Emílius Vlčko
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1918-DD.MM.1922 Základná škola, Brehy
DD.MM.1922-DD.MM.1924 Základná škola, Nová Baňa
DD.MM.RRRR-DD.MM.1931 Gymnázium, Levice
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1931-DD.MM.RRRR Škola na dôstojníkov jazdectva v zálohe, Pardubice
DD.MM.RRRR-DD.MM.1934 Vojenská akadémia, Hranice
DD.MM.1940-DD.MM.1941 Vysoká škola vojenná, Bratislava
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1934 podporučík
01.04.1938 nadporučík
DD.MM.1940 stotník
DD.04.1946 major gšt. (s účinnosťou od 01.10.1944)
22.10.1946 podplukovník gšt. (s účinnosťou od 01.05.1945)
19.10.1948 odňatá vojenská hodnosť
DD.MM.1989 plukovník vo výslužbe
25.08.1994 generálmajor vo výslužbe
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
12.09.1944-DD.10.1944 Náčelník štábu : 4. taktická skupina

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1942-DD.MM.RRRR dôstojník materiálneho oddelenia MNO
01.02.1943-DD.MM.RRRR oblastný dôstojník Veliteľstva divíznej oblasti 1
01.06.1943-DD.MM.RRRR materiálny dôstojník MNO
27.08.1944-DD.MM.RRRR evakuačný komisár Východoslovenskej armády
12.09.1944-DD.10.1944 náčelník štábu IV. taktickej skupiny Muráň
08.03.1945-DD.MM.1945 Veliteľstvo oslobodeného územia, Košice
DD.MM.1945-DD.MM.RRRR Vojenská kancelária prezidenta republiky
31.05.1946-DD.12.1947 zástupca vedúceho, Osobné oddelenie MNO
DD.12,.1947-DD.06.1948 prednosta americkej sekcie 2. (spravodajského) oddelenia MNO
15.06.1948 emigroval do Nemecka a následne do USA
Vyznamenání:
Awards:

18.08.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1981

Spravedlivý mezi národy
Righteous Among the Nations
חסיד אומות העולם
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy II. stupeň
Medal for Merit 2nd Class
-

DD.MM.RRRR

Řád Slovenského národního povstání II. třída
Order of Slovak National Uprising 2nd class
Rad Slovenského národného povstania II. trieda
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
sitemaker.umich.edu
LÁNIK, J. a kol.: Vojenské osobnosti československého odboje 1939 – 1945. Praha 2005. ISBN 80-7278-233-9
URL : https://www.valka.cz/Vlcko-Peter-t120084#488309Verze : 1
MOD