Main Menu
User Menu

Viktorín, Jozef

     
Příjmení:
Surname:
Viktorín
Jméno:
Given Name:
Jozef
Jméno v originále:
Original Name:
Jozef Viktorín
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádny generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
RSDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.05.1961 Bratislava /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
-
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
generálny riaditeľ sekcie obrannej politiky, medzinárodných vzťahov a legislatívy MOSR (2007-2008)
pridelenec obrany SR v Poľsku (2002-2005,2008-2011)
pridelenec obrany SR v Turecku (2013-2017)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.kam.lt
www.centrum.sk
www.mzv.sk
www.mosr.sk
OBRANA
URL : https://www.valka.cz/Viktorin-Jozef-t119382#410118Verze : 2
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Viktorín
Jméno:
Given Name:
Jozef
Jméno v originále:
Original Name:
Jozef Viktorín
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1976 Základná škola, Solčany
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Stredná odborná škola strojárska, Bratislava
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1980-DD.MM.1984 Vojenská politická akadémia Klementa Gottwalda, Bratislava
DD.MM.2001-DD.MM.2002 Akadémia obrany NATO, Rím
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.07.1984 poručík
DD.MM.1985 nadporučík
DD.MM.1988 kapitán
DD.MM.1992 major
DD.MM.1996 podplukovník
DD.MM.RRRR plukovník gšt.
23.01.2008 brigádny generál
31.03.2011 záloha
DD.MM.2013 reaktivovaný
DD.MM.2017 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.02.2007-01.03.2008 Velitel : Sekce obranné politiky, mezinárodních vztahů a legislatívy

Ručně vyplněné položky:
DD.05.1998-DD.MM.RRRR zástupca riaditeľa oddelenia prípravy podkladových materiálov pre hlavných funkcionárov sekcie zahraničných vzťahov k medzinárodným rokovaniam, MOSR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR riaditeľ Odboru medzinárodnej integrácie, MOSR
DD.MM.2002-DD.MM.2005 pridelenec obrany SR v Poľsku
DD.MM.2005-DD.MM.2006 náčelník Odboru integrácie medzinárodných vzťahov a štandardizácie GŠ OSSR
DD.01.2007-29.02.2008 generálny riaditeľ sekcie obrannej politiky, medzinárodných vzťahov a legislatívy MOSR
DD.06.2008-DD.03.2011 pridelenec obrany SR v Poľsku
DD.MM.2013-DD.09.2017 pridelenec obrany SR v Turecku
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1989

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1999

Pamětní medaile ministra obrany SR II. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 2nd Class
Pamätná medaila ministra obrany SR II. stupňa
-

DD.MM.2000

Pamětní medaile při 50. výročí osvobození Slovenska a konce 2. světové války
Commemorative Medal for the 50th anniversary of the liberation of Slovakia and the end of the World War II
Pamätná medaila 50. výročia oslobodenia Slovenska a konca 2. svetovej vojny
-

DD.MM.2005

Pamětní medaile k 60. výročí ukončení druhé světové války
Commemorative Medal of the 60th anniversary of the end of World War II
Pamätná medaila k 60. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny
-

DD.MM.2005

Medaile Pro Memoria
Pro Memoria Medal
Medal Pro Memoria
-

DD.MM.2005

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" II. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 2nd Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" II. stupňa
-

DD.MM.2006

Pamětní medaile ministra obrany SR II. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 2nd Class
Pamätná medaila ministra obrany SR II. stupňa
-

DD.MM.2006

Pamětní medaile M. R. Štefánika - II. stupně
M. R. Štefánik Commemorative Medal - silver
Pamätná medaila M. R. Štefánika - strieborná
-

DD.MM.2006

Medaile polské armády - zlatá
Polish Army Medal - gold
Medal Wojska Polskiego - złoty
-

DD.MM.2007

Pamětní medaile ministra obrany SR III. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 3rd Class
Pamätná medaila ministra obrany SR III. stupňa
-

DD.MM.2008

Medaile vojenské zpravodajské služby - 2. stupeň
Medal of the Military Intelligence - 2nd Class
Medaila vojenskej spravodajskej služby - 2. stupeň
-

DD.MM.2008

Pamětní medaile k 15. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 15th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

DD.MM.2009

Medaile vojenské zpravodajské služby - 3. stupeň
Medal of the Military Intelligence - 3rd Class
Medaila vojenskej spravodajskej služby - 3. stupeň
-

DD.MM.2009

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" I. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 1st Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" I. stupňa
-

DD.MM.2011

Řád Polské republiky za zásluhy - rytířský kříž (5. třída)
Order of Merit of the Republic of Poland - Knight's Cross
Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.pravda.sk
www.mzv.sk
OBRANA
www.mosr.sk
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Viktorin-Jozef-t119382#410123Verze : 4
MOD