Main Menu
User Menu

Vido, Ján

     
Příjmení:
Surname:
Vido
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Vido
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor vo výslužbe
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
JUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
16.02.1941 Jalovec /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
19.06.2018 Bratislava
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
riaditeľ Vojenského úradu pre právne zastupovanie pri MOSR (1993-2001)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
predseda Klubu generálov SR (2006-)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Vido-Jan-t119795#411260Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Vido
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Vido
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Jedenásťročná stredná škola, Handlová
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1958-DD.MM.1963 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, vojenská katedra
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.09.1964 nadporučík
01.09.1968 kapitán
01.10.1972 major
01.05.1978 podplukovník
01.05.1983 plukovník
30.05.1997 generálmajor
15.12.2001 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.09.1963-DD.MM.RRRR základná vojenská služba, Vojenský obvodový súd, Pardubice
DD.02.1964-DD.MM.RRRR Vojenský letecký súd v Prahe
DD.02.1966-DD.MM.RRRR sudca kandidát / predseda senátu, Vojenský obvodový súd, Litoměřice
DD.07.1968-DD.MM.RRRR sudca, Vojenský obvodový súd, Bratislava
DD.01.1969-DD.11.1990 zástupca náčelníka oddelenia pre zastupovaciu činnosť Východného vojenského okruhu
DD.11.1990-DD.MM.RRRR náčelník Vojenského oddelenia pre zastupovaciu činnosť v Bratislave / Vojenského úradu pre právne zastupovanie
01.01.1993-DD.09.2001 náčelník / riaditeľ Vojenského úradu pre právne zastupovanie, MOSR
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1975

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1980

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
-

DD.MM.1985

Vyznamenání za vynikající práci
Distinction for Outstanding Work
-

DD.MM.1989

Medaile za zásluhy o ČSLA - 1. stupeň
Medal of Merit for Czechoslovak People´s Army - 1st Class
-

DD.MM.1989

Medaile Za zásluhy o ochranu hranic ČSSR
-
-

DD.MM.1999

Pamětní medaile ministra obrany SR I. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 1st class
Pamätná medaila ministra obrany SR I. stupňa
-

DD.MM.2005

Pamětní medaile k 60. výročí ukončení druhé světové války
Commemorative Medal of the 60th anniversary of the end of World War II
Pamätná medaila k 60. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny
-

DD.MM.2008

Pamětní medaile k 15. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 15th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

Poznámka:
Note:
DD.04.2006-DD.MM.RRRR predseda Klubu generálov SR
Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Vido-Jan-t119795#488302Verze : 1
MOD
JUDr. Ján Vido (na fotografii vpravo) s náčelníkom generálneho štábu gen. Ľubomírom Bulíkom
URL : https://www.valka.cz/Vido-Jan-t119795#428060Verze : 0
MOD