Main Menu
User Menu

Veselý, Jindřich

Jindřich VeselýJindřich Veselý se narodil v roce 1906. Již v době první republiky vstoupil do KSČ, kde byl od roku 1933 činný v ústředním sekretariátu. Krátce po německé okupaci byl zatčen a až do konce války internován v koncentračním táboře v Buchenwaldu.


V říjnu 1945 nastoupil na Ministerstvo vnitra. Zde zastával od roku 1948 do roku 1950 funkci přednosty odboru BA, což znamenalo, že současně byl velitelem Státní bezpečnosti. V březnu 1950 se popkusil o sebevraždu, která se mu ovšem nepodařila. Padesátá léta poté strávil ve funkci ředitele Ústavu dějin KSČ. V březnu 1964 zopakoval pokus o sebevraždu, což se mu nyní podařilo. Impulsem bylo zřejmě odvolání z vedení ústavu.Zdroj:
VOREL, Jaroslav, ŠIMÁNKOVÁ, Alena a kol.: Československá justice v letech 1948–1953 v dokumentech. Díl I., ÚDV, Praha 2003.
URL : https://www.valka.cz/Vesely-Jindrich-t89583#334182Verze : 0
MOD