Main Menu
User Menu

Veselý, František /1864-RRRR/

     
Příjmení:
Surname:
Veselý
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Veselý
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál justiční služby
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
19.02.1864 Hostivice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Vesely-Frantisek-1864-RRRR-t110714#389657Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Veselý
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Veselý
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1874-DD.07.1882 Státní reálka, Louny
DD.10.1883-DD.07.1887 Karlo-Ferdinandova universita, právnická fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1887-DD.05.1888 Škola jednoročních dobrovolníků, Praha
DD.09.1893-DD.08.1895 Kurs pro vojenské auditory, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1888 kadet rakousko-uherské branné moci
01.01.1892 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1895 nadporučík auditor rakousko-uherské branné moci
01.11.1897 setník auditor rakousko-uherské branné moci
01.05.1910 major auditor rakousko-uherské branné moci
01.05.1914 podplukovník auditor rakousko-uherské branné moci
01.11.1917 plukovník auditor rakousko-uherské branné moci
14.11.1918 plukovník justičního sboru
01.11.1919 plukovník justiční služby
29.12.1922 generál justiční služby V. hodnostní třídy
16.12.1927 generál justiční služby
01.03.1928 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.10.1887-DD.11.1887 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 88, Praha
DD.11.1887-DD.05.1888 vojenské studium, Praha
DD.05.1888-DD.09.1888 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 88, Praha
DD.09.1893-DD.08.1895 vojenské studium, Wien
DD.08.1895-DD.11.1895 vyšetřující soudce Posádkového soudu, Wien
DD.11.1895-DD.11.1897 vyšetřující soudce Posádkového soudu, Kassa
DD.11.1897-DD.07.1898 vyšetřující soudce Posádkového soudu, Miskolcz
DD.07.1898-DD.10.1902 justiční referent Pěšího pluku č. 80, Lwów
DD.10.1902-DD.03.1907 justiční referent Pěšího pluku č. 84, Kreims
DD.03.1907-DD.11.1909 podtajemník Vrchního vojenského soudu, Wien
DD.11.1909-DD.11.1912 správce Posádkového soudu, Stanislaw
DD.11.1912-DD.08.1914 správce Posádkového soudu, Brno
DD.08.1914-DD.02.1915 justiční referent velitelství 4. armády, východoevropské válčiště
DD.02.1915-DD.05.1915 přednosta Posádkového soudu, Kraków
DD.05.1915-DD.08.1918 tajemník Nejvyššího vojenského soudu, Wien
DD.08.1918-DD.11.1918 rada Nejvyššího vojenského soudu, Wien
DD.11.1918-DD.01.1923 rada Nejvyššího vojenského soudu, Praha
DD.01.1923-DD.10.1924 předseda senátu Nejvyššího vojenského soudu, Praha
DD.10.1924-DD.02.1928 první místopresident Nejvyššího vojenského soudu, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1916

Řád Františka Josefa rytíř
Order of Franz Joseph Knight
Franz Joseph Orden Ritter
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Vesely-Frantisek-1864-RRRR-t110714#389658Verze : 0
MOD