Main Menu
User Menu

Velitelství letectva hlavního štábu [1945-1950]

Air Force Command of Headquarters of the Armed Forces

     
Název:
Name:
Velitelství letectva hlavního štábu
Originální název:
Original Name:
Velitelství letectva hlavního štábu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.08.1950
Nástupce:
Successor:
Velitelství letectva
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-15.08.1950 Hlavní štáb branné moci
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-15.08.1950 Praha, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.06.1945-02.10.1945 Vicherek, Alois (Brigádní generál)
02.10.1945-18.10.1948 Vicherek, Alois (Divisní generál)
18.10.1948-15.08.1950 Vicherek, Alois (Sborový generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.06.1950-15.08.1950 Reindl, Jan (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.09.1938-22.10.1938 Velitelství letecké brigády
01.08.1945-01.10.1949 Vojenská odborná škola leteckých mechaniků
15.09.1945-15.08.1950 Letecká vojenská akademie
26.10.1945-01.09.1950 Letecká spojovací škola 1
DD.10.1945-05.01.1946 311. peruť RAF
DD.12.1945-15.08.1950 Letecké učiliště
01.04.1946-15.05.1949 Letecký dopravní pluk
21.04.1947-01.07.1950 Letecké strělecké učiliště
01.08.1947-01.04.1948 1. letecký sbor
01.08.1947-15.08.1950 I. letecký okruh
01.08.1947-15.08.1950 II. letecký okruh
01.08.1947-01.02.1949 II. letecký sbor
01.08.1947-15.08.1950 III. letecký okruh
01.08.1947-01.06.1950 III. letecký sbor
01.08.1947-01.05.1948 IV. letecký sbor
DD.MM.1947-15.04.1949 Spojovací letka 1
01.05.1948-15.08.1950 4. letecká divise
23.05.1948-15.02.1950 Hlásný radiolokační vlak
15.06.1948-15.08.1950 Velitelství leteckého týlu velitelství letectva hlavního štábu
15.02.1949-01.04.1950 Letecký pluk 25
14.03.1949-01.05.1950 Letecký pluk 41
15.04.1949-15.08.1950 Letecký spojovací pluk 1
15.04.1949-15.08.1950 Letecký spojovací pluk 3
15.05.1949-15.08.1950 Letecký dopravní pluk 1
01.10.1949-15.08.1950 Hlavní letecký operační sál
01.10.1949-15.08.1950 Letecké technické učiliště
15.02.1950-15.08.1950 1. letecký stavební prapor
15.02.1950-01.01.1951 Letecké operační středisko 1
15.04.1950-01.05.1950 Letecký pluk 4
01.05.1950-01.08.1950 Letecké operační středisko 3
01.05.1950-15.08.1950 Letecký dělostřelecký pluk 45
01.05.1950-01.07.1950 Letecký pluk 6
01.05.1950-15.08.1950 Letecký zpravodajský pluk 47
01.07.1950-15.08.1950 Vojenská letecká strělnice

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Hlavní štáb branné moci)
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-letectva-hlavniho-stabu-1945-1950-t47994#420623Verze : 0
MOD