Main Menu
User Menu
Reklama

Velitelství kybernetických sil a informačních operací [2019- ]

Cyber Forces and Information Operations Command

     
Název:
Name:
Velitelství kybernetických sil a informačních operací
Originální název:
Original Name:
Velitelství kybernetických sil a informačních operací
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.2019
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.2018-DD.MM.RRRR Generální štáb Armády České republiky
Dislokace:
Deployed:
01.07.2019-DD.MM.RRRR Brno, ?

Velitel:
Commander:
01.07.2019-30.04.2023 Feix, Miroslav (Brigádní generál)
01.05.2023-DD.MM.RRRR Haratek, Radek (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Holub, Petr (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.2020-DD.MM.RRRR Skupina kybernetických sil a informačních operací

Ručně vyplněné položky:
01.01.2021-DD.MM.RRRR Centrum CIRC
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.acr.army.cz

URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-kybernetickych-sil-a-informacnich-operaci-2019-t228017#633936Verze : 1
MOD
Kybernetické síly a informační operace (KySIO) přispívají k bezpečnosti a obraně České republiky v kybernetickém prostoru a informačním prostředí. Působí nezávisle, společně nebo v součinnosti s pozemními, vzdušnými a speciálním silami.


Na taktické úrovni monitorují, plánují a řídí operace v kybernetickém prostoru a v informačním prostředí, včetně podpory strategické komunikace AČR. KySIO zahrnují schopnosti ochrany vlastních částí kybernetického prostoru, informačních operací, informačních operací v kybernetickém prostoru, psychologických operací a civilně vojenské spolupráce.


Při ochraně kybernetického prostoru a vedení vojenských kybernetických operací úzce spolupracují s vojenským zpravodajstvím, kde se schopnosti vzájemně doplňují.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-kybernetickych-sil-a-informacnich-operaci-2019-t228017#633937Verze : 0
MOD