Main Menu
User Menu

Vedral, Josef

     
Příjmení:
Surname:
Vedral
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Vedral
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
13.01.1886 Zderadiny /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.1979 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Vedral-Josef-t110716#389661Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Vedral
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Vedral
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1899-DD.07.1905 Státní reálka, Louny
DD.10.1905-DD.06.1907 České vysoké učení technické, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1907-DD.05.1908 Škola jednoročních dobrovolníků, Przemysl
DD.07.1917-DD.09.1917 Důstojnický kurs, Kijev
DD.03.1923-DD.06.1923 Kurs pro velitele vojskových těles, Milovice
DD.11.1924-DD.10.1925 Vyšší informační kurs pro generály a štábní důstojníky, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1908 kadet rakousko-uherské branné moci
01.01.1912 praporčík rakousko-uherské branné moci
01.08.1914 poručík rakousko-uherské branné moci
01.07.1917 podporučík ruské armády
01.10.1917 poručík ruské armády
07.02.1918 poručík legií
30.10.1918 major legií
01.02.1920 podplukovník legií
15.07.1920 podplukovník dělostřelectva
01.06.1922 plukovník dělostřelectva
04.05.1928 brigádní generál
01.05.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1923-DD.03.1923 Velitel : Dělostřelecký pluk 101
DD.06.1923-DD.11.1923 Velitel : Dělostřelecký pluk 126
DD.11.1923-DD.10.1924 Velitel : 9. polní dělostřelecká brigáda
DD.10.1925-DD.03.1928 Velitel : 9. polní dělostřelecká brigáda
DD.03.1928-04.05.1928 Velitel : 5. polní dělostřelecká brigáda
01.01.1932-08.10.1932 Velitel : 5. divise
04.05.1928-DD.12.1934 Velitel : 5. polní dělostřelecká brigáda
31.12.1934-25.09.1938 Velitel : Velitelství zemského dělostřelectva v Košicích
27.09.1938-30.11.1938 Velitel : Velitelství dělostřelectva IV. armády
27.09.1938-30.11.1938 Velitel : Úřad zbrojní služby IV. armády

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1907-DD.11.1907 jednoroční dobrovolník Pevnostního dělostřeleckého pluku č. 3, Przemysl
DD.11.1907-DD.05.1908 vojenské studium, Przemysl
DD.05.1908-DD.09.1908 velitel dělostřelecké čety Pevnostního dělostřeleckého pluku č. 3, Przemysl
DD.08.1914-DD.03.1915 velitel Samostatné těžké houfnicové baterie č. 2, východoevropské válčiště
22.03.1915-22.03.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.03.1915-DD.06.1916 ruské zajatecké tábory
DD.06.1916-DD.11.1916 dobrovolník Československé náhradní roty, Kijev
DD.11.1916-DD.07.1917 dobrovolník Československého náhradního praporu, Bělgorod a Borispol
DD.07.1917-DD.09.1917 vojenské studium, Kijev
DD.09.1917-DD.12.1917 velitel dělostřelecké čety 2. československého samostatného dělostřeleckého oddílu, Gogulevo
DD.12.1917-DD.04.1918 velitel dělostřelecké čety 2. československé dělostřelecké brigády, Gogulevo a přesun
DD.04.1918-DD.07.1919 velitel dělostřelecké baterie 2. československé dělostřelecké brigády, přesun a sibiřské válčiště
DD.07.1919-DD.06.1920 velitel 1. československého těžkého dělostřeleckého oddílu, sibiřské válčiště a přesun
DD.06.1920-DD.07.1920 repatriační dovolená
DD.07.1920-DD.01.1923 velitel Hrubého dělostřeleckého pluku 101, Kostelec nad Labem
DD.01.1923-DD.03.1923 velitel Dělostřeleckého pluku 101, Kostelec nad Labem
DD.03.1923-DD.06.1923 vojenské studium, Milovice
DD.06.1923-DD.11.1923 velitel Dělostřeleckého pluku 126, Komárno
DD.11.1923-DD.11.1924 velitel Polní dělostřelecké brigády 9, Trnava
DD.11.1924-DD.10.1925 vojenské studium, Praha
DD.10.1925-DD.03.1928 velitel Polní dělostřelecké brigády 9, Trnava
DD.03.1928-DD.10.1934 velitel Polní dělostřelecké brigády 5, České Budějovice
DD.12.1931-DD.10.1932 zatímní velitel Divise 5, České Budějovice
DD.10.1932-DD.09.1938 velitel Velitelství zemského dělostřelectva v Košicích
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel dělostřelectva IV. armády, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.12.1938 velitel Velitelství zemského dělostřelectva v Košicích, Vojenské Sruby
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Řád Sv. Anny 3. třídy s meči a mašlí
Order of St. Anne 3rd Class with Swords and Bow
Орден Святой Анны 3 степень с мечами
-

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-


Poznámka:
Note:
Dcera Josefa Vedrala Řůžena se vdala za Viléma Sachera.
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Vedral-Josef-t110716#389662Verze : 0
MOD