Main Menu
User Menu

Vedoucí hlavní seržant vzdušných sil

Chief Master Sergeant of the Air Force

Chief Master Sergeant of the Air Force

Česky: Vedoucí hlavní seržant vzdušných sil
English: Chief Master Sergeant of the Air Force
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Seržant
Link to the Dictionary Entry Sergeant
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Vedouci-hlavni-serzant-vzdusnych-sil-t241043#666813Verze : 1
MOD