Main Menu
User Menu

Vedoucí hlavní seržant velení

Command Chief Master Sergeant

Command Chief Master Sergeant

Česky: Vedoucí hlavní seržant velení
English: Command Chief Master Sergeant
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Seržant
Link to the Dictionary Entry Sergeant
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Vedouci-hlavni-serzant-veleni-t241042#666812Verze : 1
MOD