Main Menu
User Menu

Vedoucí důstojnický zástupce 4

Chief Warrant Officer 4

Chief Warrant Officer 4

Česky: Vedoucí důstojnický zástupce 4
English: Chief Warrant Officer 4
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Důstojnický zástupce
Link to the Dictionary Entry Warrant Officer
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Williams, Hershel Woodrow

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Vedouci-dustojnicky-zastupce-4-t241294#667540Verze : 1
MOD