Main Menu
User Menu
Reklama

Valparaiso

Valparaiso, Florida

     
Název:
Name:
Valparaiso
Originální název:
Original Name:
Valparaiso
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Okres Okaloosa
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
30°30'00.00"N 86°30'00.00"W
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.02.1963-25.06.1965
39. bombardovací křídlo, těžké
39th Bombardment Wing, Heavy
25.06.1971-01.03.1988
39. letecké záchranné a odsunové křídlo
39th Aerospace Rescue and Recovery Wing
25.06.1982-01.10.1992
3247. zkušební peruť
3247th Test Squadron
31.07.1985-DD.05.1989
352. křídlo pro speciální operace
352nd Special Operations Wing
01.03.1988-DD.05.1989
39. křídlo pro speciální operace
39th Special Operations Wing 
01.07.1988-01.12.1991
4443. zkušební a vyhodnocovací skupina
4443th Test and Evaluation Group
01.07.1988-15.12.1991
79. taktická stíhací skupina
79th Tactical Fighter Group
01.11.1991-DD.MM.RRRR
58. stíhací peruť
58th Fighter Squadron
01.12.1991-20.11.1998
79. zkušební a vyhodnocovací skupina
79th Test and Evaluation Group
01.10.1992-15.03.1994
40. zkušební peruť
40th Test Squadron
15.04.1993-20.11.1998
68. skupina elektronického boje
68th Electronic Combat Group
15.03.1994-DD.MM.RRRR
40. letová zkušební peruť
40th Flight Test Squadron
01.10.1995-DD.MM.RRRR
53. křídlo
53rd Wing
01.11.1998-20.11.1998
53. skupina elektronického boje
53rd Electronic Warfare Group
20.11.1998-17.06.1999
53. skupina pro zkoušky a vyhodnocování
53rd Test and Evaluation Group
01.10.2002-DD.MM.RRRR
53. zkušební řídicí skupina
53rd Test Management Group
23.04.2010-DD.MM.RRRR
513. peruť elektronického boje
513th Electronic Warfare Squadron
01.05.2012-23.05.2019
Úderná stíhací peruť 101
Strike Fighter Squadron 101
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
6. výcvikový prapor rangers
6th Ranger Training Battalion
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Valparaiso,_Florida
URL : https://www.valka.cz/Valparaiso-t146774#471050Verze : 0
MOD
Reklama