Main Menu
User Menu
Reklama

Vaľo, Michal

     
Příjmení:
Surname:
Vaľo
Jméno:
Given Name:
Michal
Jméno v originále:
Original Name:
Michal Vaľo
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor v zálohe
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
JUDr., CSc.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
29.09.1948 Vinné /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
zástupca námestníka hlavného vojenského prokurátora (1990-1992)
riaditeľ odboru Generálnej prokuratúry SR (1993-1994)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
generálny prokurátor SR (1995-1998)
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Valo-Michal-t146365#469958Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Vaľo
Jméno:
Given Name:
Michal
Jméno v originále:
Original Name:
Michal Vaľo
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1974 Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Vojenské vzdělání:
Military Education:
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
02.09.1975 poručík
01.05.1979 nadporučík
11.05.1982 kapitán
01.05.1985 major
01.05.1989 podplukovník
01.11.1991 plukovník
09.12.1994 záloha
20.08.1998 generálmajor v zálohe
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.1974-DD.MM.RRRR základná vojenská služba, 55. motostrelecký pluk
DD.09.1975-DD.MM.1979 právny čakateľ / vyšetrovateľ, Vojenská obvodová prokuratúra, Prešov
DD.07.1979-DD.MM.RRRR starší prokurátor Generálnej prokuratúry ČSSR - Hlavnej vojenskej prokuratúry
DD.03.1986-DD.08.1987 vedúci prokurátor Hlavnej vojenskej prokuratúry
DD.MM.1987-DD.MM.RRRR náčelník oddelenia Hlavnej vojenskej prokuratúry
DD.10.1990-DD.MM.RRRR zástupca námestníka hlavného vojenského prokurátora
01.01.1993-DD.12.1994 náčelník oddelenia / riaditeľ odboru Generálnej prokuratúry SR - Hlavnej vojenskej prokuratúry
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1981

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1986

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
-

DD.MM.1989

Medaile za zásluhy o ČSLA - 2. stupeň
Medal of Merit for Czechoslovak People´s Army - 2nd Class
-

Poznámka:
Note:
DD.MM.1995-DD.12.1998 generálny prokurátor SR
Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Valo-Michal-t146365#486718Verze : 1
MOD