Main Menu
User Menu
Reklama
     
Název:
Name:
VOG-1
Originální název:
Original Name:
ВOГ-1 (Винтовочная Осколочная Граната-1)
Další názvy:
Other Names:
-
Kategorie:
Category:
ostatní
Vytvořen:
Designed:
DD.MM.1951
Zbraně:
Weapons:
Puškový granátomet VG-44 / Винтовочный гранатомёт ВГ-44
Puškový granátomet VG-45 / Винтовочный гранатомёт ВГ-45


-
Technické údaje:
Technical Data:
 
Tvar:
Shape:
ostatní
Typ okraje:
Type of Rim:
ostatní
Typ zápalu:
Type of Ignition:
jiný typ zápalu
Průměr střely:
Projectile Diameter:
40,7 mm
Max. délka nábojnice:
Max. Case Lenght:
? mm
Max. celková délka:
Max. Overall Length:
? mm
Poznámka:
Note:
hmotnosť: 235 g

VOG - puškový výbušný granát (Винтовочная Осколочная Граната)
Zdroje:
Sources:
Vintovočnyje granatomjoty VG-44 a VG-45, kratkoje rukovodstvo, Vojennoje izdatelstva Vojennogo ministerstva Sojuza SSR, Moskva - 1951
http://oruzhie.info/granatomety/834-vg-44-vg-45

URL : https://www.valka.cz/VOG-1-t230838#640640Verze : 1
MOD

Puškový trieštivý granát VOG-1


Tento trieštivý puškový granát bol vyvinutý pre puškové granátomety VG-44 a VG-45 a slúžil pre boj so živou silou nepriateľa a jeho palebnými pozíciami.

Mierená streľba mohla byť vedená na vzdialenosť 50 až 200 metrov, pričom strelec využíval cieľnik a mušku umiestnenú priamo na oboch typoch granátometov.

Na vystrelenie granátu sa nesmel používať ostrý puškový náboj, ale zásadne len slepý náboj ChPS-44, resp. ChPS-45.

Vintovočnyje granatomjoty VG-44 a VG-45, kratkoje rukovodstvo, Vojennoje izdatelstvo Vojennogo ministerstvo Sojuza SSR, Moskva - 1951
URL : https://www.valka.cz/VOG-1-t230838#640643Verze : 2
MOD
Vintovočnyje granatomjoty VG-44 a VG-45, kratkoje rukovodstvo, Vojennoje izdatelstvo Vojennogo ministerstvo Sojuza SSR, Moskva - 1951

VOG - 1 - nekótovaný výkres

nekótovaný výkres
URL : https://www.valka.cz/VOG-1-t230838#640641Verze : 4
MOD