Main Menu
User Menu

Útvar speciálních operací Vojenské policie [2004-2009]

Special Operations Group of Military Police (ÚSpO VP / SOG)

     
Název:
Name:
Útvar speciálních operací Vojenské policie
Originální název:
Original Name:
Útvar speciálních operací Vojenské policie
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.2004
Předchůdce:
Predecessor:
Oddělení ochrany ministra obrany
Datum zániku:
Disbanded:
30.09.2009
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.2004-30.09.2009 Hlavní velitelství Vojenské policie
Dislokace:
Deployed:
01.11.2004-30.09.2009 Praha, ?

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
DD.MM.RRRR-DD.MM.2008 Horňák, Pavel (Major)
DD.MM.2008-30.09.2009 Krčmář, Petr (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.11.2004-30.09.2009 Speciální oddělení
01.11.2004-30.09.2009 Oddělení ochrany ministra obrany
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR -
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR -
Poznámka:
Note:
VÚ 8895 Praha
Zdroje:
Sources:
Kolektiv autorů: Vojenská policie 1991-2006, Praha 2005
Kolektiv autorů: Ministerstvo obrany ČR - Ročenka 2005, Praha 2006
Kolektiv autorů: Ministerstvo obrany ČR - Ročenka 2006, Praha 2007
Kolektiv autorů: Ministerstvo obrany ČR - Ročenka 2007, Praha 2008
Kolektiv autorů: Ministerstvo obrany ČR - Ročenka 2008, Praha 2009
Kolektiv autorů: Ministerstvo obrany ČR - Ročenka 2009, Praha 2010

URL : https://www.valka.cz/Utvar-specialnich-operaci-Vojenske-policie-2004-2009-t164276#497178Verze : 0
MOD
Historie útvaru sahá do období podzimu roku 2002. Samotnému vzniku útvaru předcházela úzká spolupráce nově vzniklého pohotovostního oddělení a již existujícího oddělení ochrany ministra obrany v organizační struktuře Velitelství ochranné služby VP. Obě oddělení spolupracovala od prvopočátku na zajištění bezpečnosti ministra obrany a státních delegací při cestách do rizikových oblastí v zahraničí. V tomto období byli příslušníci oddělení pověřeni zajištěním bezpečnosti Summitu NATO v Praze a krátce na to byli nasazeni na plnění krátkodobých úkolů v Afghánistánu.

V roce 2003 jednotka nasazena jako součást ochrany kontingentu polní nemocnice České republiky v Iráku, v době války v Iráku na Velvyslanectví ČR v Kuvajtu a později v Bagdádu při české misi OCPA; následně se stala část jednotky součástí kontingentu Vojenské policie v jižní provincii Basra. V roce 2004 si Britský kontingent působící v Iráku vyžádal příslušníky oddělení na ochranu svého tehdejšího premiéra T. Blaira a k zajištění osobní ochrany britského velitele divize.

Charakter činnosti těchto prvků a povaha plněných úkolů - zajištění bezpečnosti vojáků AČR a občanů ČR působících v zahraničních misích, ochrany před teroristickými útoky a v případě potřeby záchrany rukojmích iniciovaly na podzim roku 2004 vznik Útvaru speciálních operací VP (ÚSpO VP / SOG). Personálně se útvar rekrutoval z příslušníků speciálních vojenských a policejních jednotek ČR. Příslušníci jednotky byli pověřeni zabezpečováním ochrany ministra/ministryně obrany a dalších velmi důležitých osob zejména při cestách do rizikových oblastí. Útvar zajišťoval v období 2005-2006 po dobu jednoho roku osobní ochranu velitele brigády Střed v rámci mezinárodního úkolového uskupení jednotek KFOR v Kosovu a plnil úkoly spojené se získáváním informací pomocí lidských zdrojů (HUMINT). V součinnosti s Útvarem na ochranu ústavních činitelů PČR a Útvarem rychlého nasazení zajišťoval ÚSpO VP bezpečnost velmi důležitých osob při jejich návštěvách v rizikových oblastech.

Zdroj: www.sog.army.cz [off-line]
URL : https://www.valka.cz/Utvar-specialnich-operaci-Vojenske-policie-2004-2009-t164276#497182Verze : 0
MOD
Příslušníci 1. kontingentu SOG, kteří prováděli bojové operace pod britským velením na území provincie Hílmand v roce 2007. V pozadí je patrný Hilux SCV.
Útvar speciálních operací Vojenské policie [2004-2009] - (autor neznámý, via Internet)

(autor neznámý, via Internet)
URL : https://www.valka.cz/Utvar-specialnich-operaci-Vojenske-policie-2004-2009-t164276#497194Verze : 0
MOD