Main Menu
User Menu

Ústřední železniční velitelství [1938-1938]

Central Railway Headquarters

     
Název:
Name:
Ústřední železniční velitelství
Originální název:
Original Name:
Ústřední železniční velitelství
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 101 - Mobilisovaný útvar 101-B-3
Datum zániku:
Disbanded:
DD.12.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.09.1938-14.10.1938 Hlavní velitelství
14.10.1938-DD.12.1938
Dislokace:
Deployed:
24.09.1938-30.09.1938 ?, ?
30.09.1938-DD.12.1938 Praha, Ministerstvo železnic /

Velitel:
Commander:
24.09.1938-DD.12.1938 Zima, Stanislav (podplukovník generálního štábu)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.09.1938-DD.12.1938 Expositura regulační komise 1
24.09.1938-DD.12.1938 Expositura regulační komise 2
24.09.1938-DD.MM.1938 Regulační komise I
24.09.1938-DD.MM.1938 Regulační komise II
24.09.1938-DD.MM.1938 Regulační komise III
24.09.1938-DD.MM.1938 Regulační komise V
24.09.1938-DD.MM.1938 Regulační komise VI
24.09.1938-DD.MM.1938 Regulační komise VII
24.09.1938-DD.MM.1938 Regulační komise VIII
28.09.1938-DD.MM.1938 Regulační komise IV

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno UŽOVKA
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond, Ústřední železniční velitelství
URL : https://www.valka.cz/Ustredni-zeleznicni-velitelstvi-1938-1938-t211103#595196Verze : 2
MOD