Main Menu
User Menu

Úřad vojenského přidělence ve Stockholmu [1936-1939]

Office of Military Attaché in Stockholm


REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ ÚŘAD VOJENSKÉHO PŘIDĚLENCE VE STOCKHOLMU
Datum vzniku 01.11.1936
Předchůdce ---
Datum zániku 03.1939
Následovník ---
Nadřízené velitelství 11.1936-09.1938 Hlavní štáb branné moci
09.1938-10.1938 Štáb hlavního velitelství
10.1938-03.1939 Hlavní štáb branné moci
Dislokace 11.1936-03.1939 Stockholm
Vojenský přidělenec 11.1936-08.1938 Viktorin, Karel
08.1938-03.1939 neobsazeno
Oblast působnosti 11.1936-03.1939 Švédské království
Prameny
Literatura Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Urad-vojenskeho-pridelence-ve-Stockholmu-1936-1939-t46204#289188Verze : 0
MOD