Main Menu
User Menu

Úřad vojenského přidělence v Bukurešti [1920-1939]

Office of Military Attaché in Bucuresti


REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ ÚŘAD VOJENSKÉHO PŘIDĚLENCE V BUKUREŠTI
Datum vzniku 15.11.1920
Předchůdce ---
Datum zániku 03.1939
Následovník ---
Nadřízené velitelství 11.1920-06.1922 Hlavní štáb branné moci
06.1922-01.1927 Zahraniční oddělení presidia ministerstva
01.1927-09.1938 Hlavní štáb brané moci
09.1938-10.1938 Štáb hlavního velitelství
10.1938-03.1939 Hlavní štáb branné moci
Dislokace 11.1920-03.1939 Bukurešť
Vojenští přidělenci 11.1920-11.1922 Kumpošt, Prokop
11.1922-10.1927 Silvestr, Ferdinand
10.1927-08.1932 Braun, Josef
08.1932-12.1936 Píka, Heliodor
12.1936-03.1939 Buda, Otakar
Oblast působnosti 11.1920-10.1937 Bulharské carství
11.1920-03.1939 Rumunské království
Prameny
Literatura Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Urad-vojenskeho-pridelence-v-Bukuresti-1920-1939-t46213#289193Verze : 0
MOD